Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Var ulven problemet?

September 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, September 05, 2016 12:10:06

Det er NRK.no som skriver begeistret om norsk overproduksjon av lammekjøtt.

I et intervju med Landbruksminister Jon Georg Dale kommer det frem at Norge har hatt en overproduksjon av sauekjøtt det siste året.
Per dags dato ligger det 1500 tonn lammekjøtt på lager som må bort.
Jon Georg anbefaler alle nordmenn til å spise mer lammekjøtt for å bli kvitt det han anser som et problem.
Samtidig kan Landbruksminister Jon Georg Dale fortelle at de ser på en løsning for eksport av norsk lammekjøtt til utlandet og trekker frem Frankrike som en aktuell kjøper.

https://www.nrk.no/mr/vil-sende-norsk-lammekjott-til-frankrike-1.13119130

Så var ulven et problem?

I 2015 tok norsk ulv livet av 473 sauer.
En produksjons sau veier 35-90 kg.
35-90 kr sau er ikke lammekjøtt som er klart for salg, men hele sauen med ull, hud og knokler.
Vi tar et utrolig forenklet regnestykke, 473 sauer ganget med 90 kg og svart blir 42570 kg.
Det er 1000 kg på tonnet så: Norsk ulv tok sau tilsvarende en vekt på 42,6 tonn i 2015.

De fem store norske rovdyrene, ulv, gjerv, bjørn, gaupe og kongeørn spiste 1638 sauer i 2015.
1638 sauer, hvis vi igjen regner med hele dyret 90 kg og ikke bare den delen vi spiser, spiste de fem store norske rovdyrene sau for en vekt på 150 tonn i 2015.

Lageret til norske sauebønder i skrivende stund er på 1500 tonn ferdig behandlet kjøtt.

Snitt vekt på norsk slakte lam ligger på 18-20 kg. Vi regnet med 4,5 ganger høyere vekt i regnestykke over og kom frem til at norsk rovdyr spiste 10% av hva som er på lager og ansees som et problem av norske sauebønder og Landbruksminister Jon Georg Dale.

La ulven leve!

Ulvemann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post484