Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Ingen synlig effekt

September 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, September 28, 2016 19:00:18

Det var et dykkerteam fra dykker-klubben Gylte i Drøbak som først slo avfallsalarm på grunn av mengder med halv død, død og råtten fisk ved Drøbak. Fritidsdykkerne oppdaget først bare noen døde sild de trodde var agn-sild men når de hadde hentet opp 12 sild som luktet råttent og oppdaget flere arter/ typer fisk som var døde eller døende, skjønte de at noe var galt.

Fritidsdykkerne har tatt vannprøver av overflatetvannet og 5 meter ned som er sendt til Kystverket for analyse.


http://www.dagbladet.no/nyheter/dykkere-slar-avfallsalarm-etter-rattent-fiskefunn---innvollene-hadde-begynt-a-tyte-fra-munnen/63421219


Mens landets leder godkjenner dumping av giftavfall fra flere gruver i Norges mange fjorder kan vi omsider høste frukten av hvordan vi har behandlet Oslofjorden.

Vi åpner for oppdrettsanlegg i landets mange flotte fiskerike fjorder uten å se klare sammenhenger mellom forsøpling og avfallsdumping i Oslofjorden, samt mangel på fisk i den.

Det kan se ut som den norske regjering ikke klarer å se effekt i den store sammenhengen mellom med årsak og virkning, effekt av tillatelse innvilget.


Vi fikk “gift-deponiet” i Oslofjorden under byggingen av den Norske Opera i Bjørvika, 8-9 år senere bestemmer regjeringen seg for å sprenge rundt i Oslofjorden for å tilrettelegge for større cruiseskip. Er det nå mulig å se en årsak av tillatelse innvilget?


Effektmann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post493