Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

På vegne av Ulven

Et sted i AfrikaPosted by Goddagmannokseskaft.org Sat, October 01, 2016 21:32:01

På vegne av Ulven


Den Norske regjering har vedtatt å avlive 47 av 68 Norske ulv. Dette er etter egen plan om forvaltning av Norsk natur, såkalt vern av naturen, bevaring av mangfoldet, basert på annbefalning og vedtak fra Rovviltnemda.

Saken har ikke bare vakt oppsikt her til lands, men også utenlandske medier har omtalt saken.

At dette vedtaket er en stor tragedie med tanke på verdens naturmangfold råder det ingen tvil om. Men det kan se ut som Stortinget har bestemt seg, for å verne Norsk sau må vi avlive 47 Norske ulv gjennom såkalt lisensjakt.

Det råder heller ingen tvil om at Norskt sauekjøtt er verdens beste på markedet, det er heller ingen tvil om at det per dags dato er overproduksjon av Norskt sau- og lammekjøtt.

Men ingen fakta ser ut til å rokke ved Stortingets vedtak om å avlive 47 Norske ulv.


Så i solidaritet med ulven vil jeg komme med en oppfordring til alle, boikott Norsk produsert lam- og sauekjøtt.

Forbruker, du og jeg har mer makt en vi selv er klar over, vel vi er undervurdert av Stortinget og Rovviltnemnda.

Ikke la det råde tvil om at jeg elsker får i kål, lammestek og alle andre måter jeg kan få årets ferske lammekjøtt i.

Men den tid er forbi, så lenge vedtaket står avstår jeg fra Norsk lammekjøtt. Det er like dødt for meg som ulven kommer til å bli.


La oss se hvor mange vi kan bil, hvor sterkt vedtaket står når tapet lenger ikke er noen få prosent sau tatt av ulven, men den Norske forbruker, konsumeren av lammekjøtt slutter å handle dette kjøtte som er hovedgrunnen til vedtaket. Er det da fortsatt et vedtak om forvaltning av mangfoldet i Norsk natur eller var det bare et penge grådig vedtak om å skyte ulv?


La ulven leve


#Hvertåbevare

#Laulvenleve

#rovviltnemda

#47Ulv

#Klodenvår

#WWF

#biokott

#Ulv

#NOHA
#GoddagmannOkseskaft


Ulvemann & Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post495