Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Tillitsbrudd

Oktober 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, October 12, 2016 16:15:25

Det er NRK.no som melder om tillatelsen som er gitt av Midtre Nordland nasjonalparks styre til å trene jakthunder på bjørn i Junkerdal nasjonalpark i Saltdal.

I mai i år ble det for første gang på 60 år påvist et kull med bjørnunger i Nordland. Tre bjørnunger ble filmet fra helikopter i Junkerdal nasjonalpark. De tre bjrønungene fikk en tøff start på livet da moren deres fikk en steinblokk over seg og døde mens hun gravde hi til seg og ungene i oktober i fjor. Mot all odds har de historiske bjørnungene klart seg alene gjennom vinteren.


Dispensasjonen som er gitt av nasjonalparkstyret til skadefellingslaget er gitt med begrunnelse i å berge beitedyr mot å bli drept av rovvilt.

Nasjonalparkstyrets leder Siv Mossleth, mener vettaket er riktig og viktig for skadefellingslaget for å bygge opp kunnskap gjennom og ha trent med hund og hundeførere.


Til tross for protester fra Naturvernforbundet og har kritikk på Facebook, ser ikke Siv Mossleth noe galt i tillatelsen.

Mossleth mener protestene er storm i et vannglass, “Tillatelsen gjelder trening på bjørn. Den informasjonen som jeg har fått, er at ingen vet hvor bjørnungene er. Tillatelsen er ikke gitt spesifikt for å trene på bjørnunger”.


Man kan ikke si seg uenig med Erling Solvang i Naturvernforbundet, når han uttaler at vedtaket er et tillitsbrudd og at styret i nasjonalparken bør byttes ut.

https://www.nrk.no/nordland/_-gir-gront-lys-for-jakttrening-pa-morlose-bjornunger-1.13168353


Det er skremmende at Siv Mossleth ikke klarer å se hva som er feil med tillatelsen gitt til jaktlaget. Sitter man i styret i en nasjonalpark burde man kanskje ha litt større innsikt i hva som er god naturforvaltning og hva som er gøy. Tillatelsen gitt av midtre Nordland nasjonalpark bærer preg av nøyaktig dette, gøy å skyte litt.

Ja, for det er i vinden, uansett hva det er snakk om, ulv, ørn, jerv eller bjørn er det blitt et fri slipp på all jakt av Norges flotte rovdyr under beskyttelsen av vern av beitedyr.


Økseskaft


#Laulvenleve

#Hvertåbevare

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post498