Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Lurt på alle plan

November 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Fri, November 04, 2016 14:07:09

Det er E24.no som jubler over ti oljeselskap som har blitt enige om å avsette 8,2 milliarder kroner til å kutte Co2 utslipp.

De ti oljegigantene skal investere hver seg rundt 800 millioner kroner som skal brukes de neste 10 årene på å utvikle mer miljøvennlige måter å produsere olje og gass på.

Statoil er ett av de ti selskapene som er med på “dugnaden”.

Statoil-sjef Eldar Sætre kan fortelle VG at det i hovedsak skal bruke milliardene innefor to felt, hvor oljeselskapene har fortrinn: “Fanging og lagring av Co2 og å redusere metanutslippene fra produksjonen for å maksimere klimafordelen av naturgass.

http://e24.no/energi/statoil/ti-oljegianter-samarbeider-statoil-investerer-800-millioner-for-aa-bli-groenn/23838880

Sorry og si det, men til helvete med hele greia. Du prater om å bli ført bak lys. Flott det, 8,2 milliarder til å øke Co2 utslippene på jorden er det Eldar Sætre prøver å si. Flott hvis de kan få ned utslippene av metan-gass når de produserer naturgass, men da flytter man bare utslippene av metangass til sluttbruker, resultatet er og blir det samme utslippet, målt i mengde brukt metangass.

Fangst av Co2, vel det er bare et annet begrep for å utvinne mer av allerede eksisterende olje og gassbrønner. Måten man “fanger” og “lagrer” Co2 gass på er at man pumper den “fanget” Co2 gassen tilbake ned i brønnen man pumpet olje opp fra og på denne måten får nytt trykk i oljebrønnen som medfører at man kan pumpe opp mer olje.

Jeg kan godt fortelle hva og hvordan Co2 “fangst” fungerer, det kalles råolje og naturen har alt utført denne jobben for oss helt frem til vi pumper den opp og brenner oljen fra oljebrønnen.

Du er LURT!

Det Eldar Sætre sjef i Statoil gjør her er definisjonen på: Å bli ført bak lyset. Eldar Sætre dekker til sannheten med noe allmennheten, deg og meg, kan lett godta.

Co2mann & Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post506