Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Tale i to tunger

November 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, November 17, 2016 20:05:21

FNs første store klimatoppmøte etter Paris i fjor holdes i Marrakech i Marokko fra 7. til 18. november. Møte er formelt sett det 22. partsmøte for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon. Omtales som COP22.

Parisavtalen som det jobbes med i Marrakech bygger på å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grad.

Den største bidragsyteren til den globale oppvarmingen er Klimagassen er Co2.

Klimagassen Co2 kommer hovedsakelig fra olje, kull og gass.

Norges klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen uttalte i denne sammenheng seg overfor Klassekampen: “Æraen da Norge kunne kjøpe seg vekk fra klimaforpliktelsene sine, er forbi”.

Og fortsatte med: “Vi kan ikke fortsette Stoltenberg-doktrinen”, her hendviser Helgesen til kvotehandlene og satsning på større klimakutt i utlandet for å slippe å kutte i Norges Co2-utslipp.

Dette er samtidig som det under COP22 stilles spørsmål om Norges innsats for å redusere klimagassutslippene. Kina mente Norge ikke er i stand til å nå 2020-målene.

http://www.klassekampen.no/article/20161116/ARTICLE/161119975

Kunsten å være en dyktig politiker må måles i egen evne man har til å tale med to tunger.

Under den 23. konsesjonsrunde (23.konsesjonsrunden er utlysningen av nye olje- og gassfelt i Nordsjøen) uttalte Vidar Helgesen: “Det er ikke noe motsetning mellom 23.konsesjonsrunde og 2030-målene. Oljesektoren ligger innenfor EUs kvotesystem, som er sentralt for å nå klimamålene. Det vil det også gjøre når Parisavtalen trer i kraft. EUs klimamål for 2030 blir også Norges klimamål for 2030. I Parisavtalen heter det at vi skal oppjustere våre mål hvert femte år, det vil også Norge og EU gjøre”.

Norges klima- og miljøvernminister Vidar “Totunge” Helgesen, kan se ut til å ha en egen agenda han ikke deler med offentligheten når han nå uttaler seg om Norges forpliktelser opp mot Parisavtalen.

Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post511