Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Ulv, Ulv!

Desember 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, December 11, 2016 09:34:11

Selv med fakta og dokumentasjon er forskere redde for å si ifra. Klimaendringer må omtales mer positivt og sosialt, mener klimapsykolog Per-Espen Stoknes,

Sammen med forsker Grete Hovelsrud i Nordlandsforskning uttaler Per-Espen seg overfor NRK om folkets manglende interesse for klimaendringene.

Og peker på at klimaendringene går for “sakte” for at folk skal ha interesse for hva som skjer med klima nå og om 50 eller 100 år frem i tid. Per-Espen tror mange har nok med hva som skjer neste uke.

“Det må bli lettere å leve klimasmarte liv. Vi må omtale det hele på en mer sosial og positiv måte. Vi må snu oppmerksomheten i klimasaken til å være bare 25% katastrofe, i stedet for 80% som det har vært. Da vil folk vise interesse igjen”, mener Per-Espen.

“Jeg har fryktelig lyst til å rope høyt om endringene, men forskerrollen sier at vi må legge det frem på mest mulig objektiv måte. Roper vi “ulv, ulv” for mange ganger, og klimatrenden går litt saktere enn det media og politikerne er interessert i, risikerer vi å miste interessen vi har”, sier Grete Hovelsrud.

https://www.nrk.no/nordland/forsker-om-klimaendringer_-_-jeg-vil-rope_-hoyt_-1.13267348

Når du er problemet og ikke løsningen, hele artikkelen er ment for å undergrave klimaendringene. Det er ikke 25% eller 80% katastrofe, det er 100% katastrofe den forandringen i klimaet som vi ser i dag. Det vi gjør med klimaet kan sammenlignes med å parkere en bil i en garasje, la motoren stå på tomgang, lukke porten og bli i garasjen sammen med bilen, på ett eller annet tidspunkt vil personen i garasjen dø som følge av økende Co2-gass i garasjen.

Vi har dokumentasjon, vi har fakta, vi har kunnskap og viten om hva som skjer, hva det skyldes og hva vi må gjøre for å stoppe klimaendringene uten at det blir gjort. Og artikkelen på NRK.no med klimapsykolog Per-Espen Stoknes og forsker Grete Hovelsrud virker mot sin hensikt, hvis hensikten med artikkelen da ikke er å få folk til å miste interessen i klimaspørsmålet.

Rop Ulv,Ulv, kom med dommedagsprofetier, legg frem tallene og analysen om hva som skjer ved 3, 4 og 5 grader global oppvarming. For det vil ikke utgjøre en forskjell, så lenge Norges klimakamp går på den fryktede poseavgiften er kampen tapt. Den Norske regjering, forskere, media og miljøorganisasjoner fremstår som en gjeng hodeløse høns når diskusjonen går på 50 øre i poseavgift og 500 parkeringsplasser i Oslo sentrum samtidig som vi må ha økonomisk vekst, økt forbruk og alle skal reise seg selv spennende.

Ropemann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post518