Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

En kostnad, glemt.

Januar 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, January 05, 2017 18:41:33

Mens vi på NRK.no kan lese om Norges nye Oljeminister Terje Søviknes (Frp), NHO-topp Kristin Skogen Lund og Statoils konsernsjef Eldar Sætre som alle går hardt ut med at norsk olje og gass er svært viktig ledd i det grønne skiftet.

Felles for de tre er at de mener vi må satse på norsk olje- og gassproduksjon i flere 10 år fremover hvis vi skal klare det grønne skifte. Terje Søviknes, Kristin S. Lund og Eldar Sætre mener at uten inntektene fra norsk olje- og gassnæring vil ikke Norge som nasjon klare det grønne skifte.

Det grønne skiftet er blitt begrepet på at mennesket slutter med fossilt brensel og går over til fornybar energi.

https://www.nrk.no/norge/oljeministeren_-_-utopisk-a-tro-at-vi-kan-skru-igjen-oljekranene-1.13306667

På den motsatte siden kan vi i Aftenposten lese om kostnadene knyttet opp mot et par av fjorårets naturbegivenheter, flommen i Osloby på sensommeren og stormen Tor som traff vestlandet i januar.

Samlet kostet disse to stormene 700 millioner kroner, oppgitt av Gjensidig til Aftenposten.

http://www.aftenposten.no/osloby/Husker-du-regnvaret-Na-er-regningen-klar-612162b.html

Det som er helt sikkerte er at hyppigheten og kreften til stormene verden opplever nå er direkte knyttet til et varmere klima på planeten.

For Osloby var det varmere luft som inneholdt mer fuktighet som medførte flommen som kostet alene 500 millioner kroner.

Dette er en kostnad som Oljeminister Terje Søviknes, NHO-topp Kristin S. Lund og Statoils konsernsjef Eldar Sætre ikke nevner når de prater om kostnader knyttet opp mot det grønne skiftet.

Men er kostnad som de “skyldige”, her finner du blant annet olje-, gass- og kullindustrien som står i ledtog for ikke å gjennomføre det grønne skiftet, absolutt burde ta med i sine beregninger når de prater imot å gjennomføre det grønne skiftet.

En kostnad som de “skyldige” burde blitt holdt ansvarlige for.

Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post522