Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

PR-kåt

Januar 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, January 10, 2017 17:40:48

Sist uke kunne vi lese om forskning som viste at verdens-havstrømmer kan kollapse når verden har blitt varmer som følger av global oppvarming og all is og sne har smeltet og renner ut i havet.


Denne uken kan vi derimot lese i NRK om Tore Furevik direktør ved Bjerknessenter for klimaforskning og professor i oseanografi som ikke er direkte bekymret for at havstrømmene kan kollapse, snarere provosert.

Tore tror ikke havstrømmene kan kollapse som artiklene fremhevet, men kan derimot forandre seg over tid. Tore kan ikke vise til noe forskning som motbeviser hva som ble lagt frem i artiklene forrige uke, men mener at ordet “Kollaps” brukes for å selge forskningsrapporter og avisartikler.

Og det er dette som provoserer Tore Furevik, at forskningsrapporter og artikler får “dommedags” overskrifter for å selge.


Tore Furevik er provosert over at andre forskere legger frem sin forskning med “overdrevne” overskrifter for å få spalteplass i avisene, ikke helt ulikt hva Tore Furevik selv gjør når artikkelen hans som omhandler ingenting har overskriften: “Kritisk til Golfstrømskremsel”.

Hadde artikkelen med Tore Furevik hatt riktig overskrift ville ingen klikket seg inn på den, for siden artikkelen omhandlet ingenting burde overskriften vært: “Tore Furevik, sur på at andre forskere som får spalteplass”.


http://www.yr.no/artikkel/kritisk-til-golfstromskremsel-1.13308523


Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post523