Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Integrering sa du?

Dagens beste, desemberPosted by Goddagmannokseskaft.org Sun, December 08, 2013 12:02:26

Mens verden begraver en frihets kjemperen, Nelson Rolihlahla Mandela. Kan vi håpe at det han sto for lever videre i folket. Det er helt sikkert mange meninger rundt ham, på godt og vondt. Men en ting skal være sikkert, han hadde et stort godt hjerte som var genuint opptatt av rettferdighet.

I Norge har vi ytringsfrihet. Dette er noe vi benytter oss av, jeg gjøre det selv nå, kommer med meninger som kanskje kan såre noen, men det er ikke ulovlig. Det som derimot er ulovlig i dette landet er trusler.

La meg komme med et eksempel på dette, du kan godt si til meg at du ikke liker meg og skulle ønske at jeg ikke fantes, det er greit. Det du derimot ikke kan si til med eller dele med folk er at du skal fysisk skade eller drepe meg. Det er som du ser egentlig en hårfin grense mellom disse to tingene.

Dette er noe som ikke kommer klart frem i aftenposten i dag, de har en større artikkel om Muslimsk tro og læren om Islam, Aftenposten.no ved Olga Stokke som søker svar fra den somaliske moské på Grønland. Artikkelen får nesten frem poenget, men det den mangler i mine øyne er at vi tar avstand fra dette, synet rundt steining og andre avstraffelser som er en anerkjent straff i andre land/ trossamfunn.

Mye gudetro bygger på undertrykkelse, ta kristendom gjør du noe feil i forhold til de ti bud rett til helvete. Frykten for dette gjør at du ikke tør å si ifra hvis du ser noe feil som blir gjort. Ta Norrøn mytologi, igjen det er Vallhall som er målet, beste mulighet for å komme hitt var og falle i strid.

Du kan følle denne oppskriften igjennom Nazi Tyskland, Sovjetunionen med KGB, Norge i dag med HyssHyss politiet. Så det er ikke bare tro som bygger på frykt hos folk for å holde orden.

Så mens verden begraver en frihetskjemper, er det kanskje på tide at vi sier klart ifra at vi ikke godtar undertrykkelsen som kommer gjennom tro og trusler.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Oslo-mosk-ut-mot-radikalisering_-hadde-besok-av-radikal-imam-7398308.html

Selv om en del av meg må heie på oppførselen, jeg nei sa ikke noe sånt, det var et annet styre som satt her da, de kan vi ikke få tak i, vi nei vi står ikke for opplæringen vi fremme på nett, vi tar avstand fra dette .... Så tusen takk for eventyrlig tåkeprat fra styret ved Oslo-moskeen Tawfiiq Islamic Center.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post53