Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

"Aktivt eierskap"

Februar 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, February 05, 2017 12:53:56

En undersøkelse utført av Fremtiden i Våre Hender avslører at flere av de store norske bankene har investert tungt i selskaper som driver med oljesand i Canada.

Nordea har investert 14,4 milliarder, DNB følger som nummer 2 på listen med 2.8 milliarder.

Nordea har valgt å ikke svare direkte på Dagsavisen spørsmål om hvorfor banken investerer i oljesand. Men leder for ansvarlige investeringer Katarina Hammar i Nordea Asset Managment kan bekrefte at de ikke utelukker selskaper som er involvert i oljesand, men mener aktivt eierskap er viktig og ansvarlig verktøy som kan brukes til å styre oljesandvirksomhet i en mer bærekraftig retning.

http://e24.no/energi/bank/norske-banker-investerer-milliarder-i-oljesand/23916409

Med andre ord går Nordea inn for “Aktivt eierskap” for å sørge for en ikke bærekraftig fremtid.

Oljesandutvinningen i Canada er den oljeutvinningen som er mest forurensende, ikke bare med tanke på det direkte utslippet av klimagasser, ødeleggelser av naturen rundt og drikkevannet i Canada, men utvinningkostnadene på oljesanden er så stor så skal det bli lønnsomt må utvinningen av oljesand pågå i mange 10 år fremover, noe som er stikk i strid med bærekraftig utvikling og Paris-avtalen.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post531