Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Oljekrise og andre ting

Gal gal verdenPosted by Goddagmannokseskaft.org Sun, February 12, 2017 14:24:42

Del 1/7

Har jeg ikke sagt det tidligere kan jeg gjenta meg nå, den eneste oljekrisen som er reell er at vi pumper opp mer olje.

Når man leser norske aviser kan det se ut som oljekrise er at oljeprisen er lav, noe som medfører lav aktivitet på norsk sokkel, som igjen medfører lite aktivitet i oljebranjsen og derav igjen generer få jobber.

Dette er den såkalte oljekrisen, sett gjennom et oljefinansiert mediebilde.

Sannheten er en helt annen, dette er ikke en oljekrise, en oljekrise er noe helt annet, en oljekrise er at oljen blir pumpet opp fra grunnen hvor den ligger lagret, og at den blir brukt.

Til sammenligning, atomvåpen er ikke krise før det blir brukt og sånn er det også med olje, så lenge den ligger i bakken ubrukt, er det ikke noen krise.

Det finnes bare en reell oljekrise på norsk sokkel og det er at vi fortsatt har operative brønner og oljebrønner som er under utvikling og planlegging.

Oljemann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post533