Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Investering i fremtiden?

Februar 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, February 27, 2017 17:47:55

150 milliarder kroner skal investeres på Norsk sokkel i løpet av 2017. Tallene ble klare sist torsdag 23/2 da oljeselskapene selv la frem tallene for forventede investeringer på Norsk sokkel.

Dette er noe oppjustering i forhold til tidligere antagelser, som skyldes økt aktivitet og planlagte utbyggingsplaner.

http://e24.no/energi/oljeinvesteringer/oljeselskapene-vil-bruke-mer/23932412

Jeg er helt sikker på at det var noe som het Paris-avtalen hvor verden ble enige om å redusere utslippene av miljøgasser som et siste forsøk på å holde den globale gjennomsnittstemperaturen under 2 grader global oppvarming. Og det som er helt sikkert er at oljeselskapene som skal investere 150 milliarder på Norsk sokkel, og som kommer med lovnader om at de skal fortsette med slike investeringene i årene som kommer, ikke har noen som helst plan om å slutte med olje og gass. For det vi vet med sikkerhet er at ingen investerer slike beløp uten en viss forventning om positiv avkastning.

Investormann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post540