Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Trump hadde ikke rett.

Mars 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, March 06, 2017 18:15:58

Under talen til landsstyret i Fremskrittspartiet (Frp), uttalte leder i Frp Siv Jensen at Trump hadde rett i sine uttalelser om Sverige med tanke på problemer knyttet til innvandring.

Siv Jensen poengterte i etterkant overfor NRK at: “Han (Donald Trump) har egentlig sagt det samme som jeg har sagt. Vi har sett en utvikling i Sverige som ikke er bra og der man ikke har tatt asyl- og innvandringspolitikken på alvor”.

Både USA’ president Donald Trump og Finansminister Siv Jensen Frp, legger uroen hos svensk ungdom til grunne for sine uttalelser i denne saken, hvor svensk ungdom har satt fyr på biler, knust ruter, sloss og kastet stein på politiet.

https://www.nrk.no/norge/siv-jensen_-_-trump-hadde-rett-1.13409540

Donald Trump hadde ikke rett da han uttalte: “Sverige. Hvem ville tro? Sverige. De tok et stort antall inn. De har problemer, som de aldri hadde trodd var mulige”.

Og har ikke Trump rett, da har heller ikke Siv Jensen rett, men det de begge bygger politikken sin på er fremmedfrykt, stigmatiseringen av en folkegruppe gjennom å legge skylden for samfunnets problemer på dem.

Gjennom denne stigmatiseringen håper Trump og Jensen på at folket ikke skal se problemer med miljø, økonomi, jobb, mat, korrupsjon i staten og problemer i driften av velferden og uansett vil ethvert forsøk med å få svar på hvorfor noe ikke fungerer bli avfeid med stigmatiseringen av en folkegruppe.

Desperasjonen vi ser i Sverige, Spania, Tyskland, Hellas, USA, for å nevne noe, ville uansett ha vokst frem. Denne desperasjonen som vi ser vokse frem, bygger på manglende muligheter for utdannelse, jobb, hus, mat, velferd. En desperasjon som drives av økende klasseskille, et klasseskille som USA’ president Trump og Norges finansminister Jensen bidrar til, og ikke innvandrere som er på flukt fra krig.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post542