Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

En siste sjanse

Mars 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, March 16, 2017 16:36:42

Da er den siste søknaden om vern av Lofoten sendt inn, dette er også den siste planlagte søknad om vern av Norsk natur.
Norge har sluttet seg til konvensjonen om biologisk mangfold som sier at 17% av arealet på land og i ferskvann og 10% av verdens kyst- og havområder skal vernes.
Norge har i dag 17,1% av landarealet allerede vernet.

Og håpe om opprettelsen av nasjonalparken Lofotodden er sendt inn til behandling av Miljødirektoratet og deretter Klima- og miljødepartementet.

Utfallet av søknaden skal etter planene komme senere i år, en drakamp som startet i 2007 og argumentasjonen for og imot opprettelsen av en nasjonalpark skal omsider avsluttes.

https://www.nrk.no/nordland/_-lofotodden-nasjonalpark-blir-den-siste-i-overskuelig-framtid-1.13427453

17,1% vern kan felle opprettelsen av Lofotodden nasjonalpark, for hva er vel bedre enn å kunne si at man har nådd et mål med god margin ,0,1% over krav, og med et er det biologiske mangfoldet glemt.
Utfallet blir at Lofoten ikke blir nasjonalpark, for hvis de velger å verne disse områdene vil det bli vanskeligere å åpne for oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja senere.

Alt kommer ned til et papir som sier at Norge har vernet 17,1% av landområdene sine, 17,1% vi skal verne for det biologiske mangfoldet.
Hater du ikke når det skjer, du forveksler trafikkregler med andre krev. Kravet 17% er ikke maks verning av natur, men minimum vern, ikke som en 70 sone i trafikken som er maks anbefalt hastighet.

Lofotmann & Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post545