Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Arbeidsplasser, verdiskapning og sånn

Mars 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, March 28, 2017 18:40:39

Det kan være greit å bemerke seg at Statoil har siden 2013 brukt over 4 milliarder kroner på sluttpakker.

Så langt har Statoil kvittet seg med hver femte arbeider de 3 siste årene.


Så det kan være greit å bemerke seg disse tallene i en tid hvor det er mye snakk om det norske velferdssamfunnet og behov for å skape nye arbeidsplasser gjerne innenfor olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel.

Så når Staten Norge og ledelsen i Statoil argumenterer for åpning av nye områder for oljeaktivitet på norsk sokkel med begrunnelsen i arbeidsplasser, er det de samme menneskene som har brukt 4 milliarder kroner på å kvitte seg med hver femte arbeider i norsk olje- og gassvirksomhet.

Bare greit å bemerke seg.


http://m.nettavisen.no/na24/dn-statoil-har-brukt-fire-milliarder-pa-sluttpakker/3423326413.html


Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post550