Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Fuck it

April 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, April 30, 2017 09:12:07

På Donald Trump’ 100 dags markering som president i USA, valgt 250 000 mennesker å markere dette med en #ClimateMarch for å si at: Ja, menneskeskapte klimaendringer er ekte, det er en ting og ikke Fake News.
I klimamarsjen fant man alt fra skuespiller Leonardo Dicaprio, tidligere presidentkandidat Al Gore til USA’ urbefolkning.
Donald Trump har avlyst mange klimatiltak samtidig som han har økt landets investeringer og utbyggingsplaner innenfor fossile brensler, olje, kull og gass.

Gjennom forbruket vårt av fossile brensler har vi økt mengden Co2 i luften til et alarmerende nivå i forhold til ønsket mengde målt i PPM verdi. Ønsket nivå er under 350 ppm, forrgie uke slo vi alle tidligere rekorder, det ble målt 410 ppm. Når Co2 mengden øker i atmosfæren, øker temperaturen, høyere temperatur medfører økt fordampning av vann. Med økt vannmengde i luften får vi mer ekstremvær, ikke nødvendigvis varmere tørrere klima men man kan få kaldere våtere klima. Dette er ironien i global oppvarming, et kaldere våtere klima, det gir utslag på matproduksjonen vår og ikke i en positiv retning.

Det er da fantastisk og kunne lese at Norge har investert 11,6 milliarder kroner i de mest omstritte oljeprosjektene i USA. Dakota Access og Keystone XL, dette er utbyggingen av oljerørledninger gjennom USA for å gjøre tilgangen og kostnadene rundt Canadas oljesand enklere og billigere.

Canadas #oljesand er den mest forurensende miljøfiendtlige oljen som finnes, ødeleggelsene som kommer av å “hente” olje ut av sanden er ekstreme, der hvor oljesanden blir hentet ut dør alt, alt av jordsmonn, skog, dyreliv og drikkevann blir totalt ødelagt.
Men dette driter miljø landet Norge i, for vi skal ikke bare ødelegge vår egen kyst gjennom olje aktivitet på norsk sokkel, men vi skal hente ut en hver dråpe olje vi kan om det så være seg i Mexicogulfen eller urskogen i Canada, for vi må nemlig tenke på Norsk velferd som det så fint blir uttalt.
Så det gjør oss ingenting at USA’ urbefolkning får landet sitt ødelagt så lenge det Norsk oljefondet (populært kaldt pensjonsfondet) øker i verdi for dette er nemlig “velferd” gjennom økonomisk forvaltningsplan.

Alle forskere (99,7%), vel FN’ klimapanel, Parisavtalen hvor 156 land ble enige om: Ja, menneskeskapte klimaendringer er en ting. NASA, Stephen Hawking, Bellona, GreenPeace, WWF, Norsk regnskogfond, Natur og ungdom, Dommedagsklokken i Chicago, for å nevne noen, er alle enige om en ting, vi mennesket har gjennom vår brenning av fossile brensler økt temperaturen på kloden og dette er dumt med tanke på vår egen fremtid (30 år frem i tid, er “fremtiden” som refereres til i denne sammenhengen, 30 år).

Du trenger ikke tro på meg, du kan sette hele din tillit til verdens smarteste mann Stephen Hawking når det kommer til spørsmålet om global oppvarming.

Fremtidsmann & Økseskaft

https://www.nrk.no/sapmi/fn-rapportor-vil-ha-oljefondet-ut-av-omstridt-oljerorprosjekt-i-usa-1.13494437

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post563