Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Samma det vel...

Mai 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, May 02, 2017 16:27:48

Da er det klart, regjeringen med olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) lyser ut 87 nye oljeblokker på norsk kontinentalsokkel

Terje Søviknes uttaler at: “Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk. Utvidelsen av TFO-området for TFO 2017 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) er den nest største noen gang, og den største som har vært i Barentshavet. Dette er avgjørende for god ressursforvaltning”.
Og Terje tilføyer:” Utlysningen av TFO 2017 viser at vi følger opp regjeringens petroleumspolitikk og havstrategi. Utvidelsen vil bidra til økt sysselsetting, aktivitet og verdiskaping fra våre havområder”.

De 87 blokkene ligger i såkalte forhåndsdefinerte områder, 34 blokker i Norskehavet og 53 blokker i Barentshavet.
Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i begynnelsen av 2018. Søknadsfristen er satt til fredag 1. september 2017.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Energi/2017/05/Ny-konsesjonsrunde-Lyser-ut-87-blokker

Så samma det vel, Parisavtalen, 2 gradersmålet, det globale økosystemet, for ja Terje Søviknes har helt rett, det står om Norges velferd og hva kan vel være viktigere enn at noen få nordmenn lever som konger i 20 år til, før det globale økosystemet kollapser.

Lete etter mer olje i vår tid, her har jeg ikke ord på hvor dumt det er, men det er helt bak mål. Per dags dato har vi 6 ganger så mye Co2 på lager enn det som vi kan maksimalt slippe ut i atmosfæren hvis vi skal være i nærheten av å nå Parisavtalens 2 gradersmål.

Men all denne oljen og gassen er planlagt å bli bruket/ brent (dette er forvaltningsplanene Terje Søviknes sikter til), og dette er før den Norske regjering med Terje Søviknes i spissen lar de store oljeselskapene finne mer olje som de skal pumpe opp og brenne.

Men det står om velferden og verdiskapning, det har Terje Søviknes helt rett i, så det er derfor utrolig viktig at det ikke blir pumpet opp mer olje og gass, at det ikke blir åpnet nye oljefelt på Norsk kontinentalsokkel, for å sørge for velferd og verdiskapning for vår felles fremtid og ikke bare en 10 talls rike nordmenn i de neste 10 årene.

Verdimann & Økseskaft
  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post564