Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Uten ansvar

Mai 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sat, May 06, 2017 10:55:15

Firmaet Deloitte har akkurat lagt frem rapporten sin om vinterens søppelkaos i Oslo by.
Og i rapporten kommer det frem en rekke ting som Deloitte peker på som gikk galt da firmaet Veireno tok over ansvaret for å hente Oslo beboernes avfall,

Deloitte fremhever for lav bemanning, for få biler, feil med skift ordningen som ble innført, for stort ansvarsområdet (Veireno fikk ansvar for hele stor Oslo, som før var delt inn i fire deler) og naturligvis anbudet som ble gitt, som årsaker til hvorfor det gikk så galt som det gjorde.

Hele og det fulle ansvaret for vinterens søppel tabbe i Oslo blir gjennom rapporten til Deloitte skjøvet over på Renovasjonsetaten og frikjenner politikerne i saken.

http://www.aftenposten.no/osloby/Soppel-rapport-frikjenner-politikerne_-legger-skylden-pa-Renovasjonsetaten-620101b.html

Og hvem kan vel holde politikerne ansvarlig for politikk? Det ville jo være helt bak mål, så klart det i denne saken er Renovasjonsetatens ansvar at de må følge et anbudssystem bestemt av politikerne.
Eller at vi gjennom avtaler som politikerne har inngått i EU og EØS har åpnet for fri flyt av arbeidskraft som igjen medførte at Veireno var i Litauen og hentet underbetalt arbeidskraft som ikke hadde noe kjennskap til Oslo by hvor de skulle hente avfall i en lastebil.
Vi må heller for all del ikke peke på befolkningsveksten i Oslo by og den manglende utbyggingen av Oslo’ infrastruktur i sammenheng her, for dette er politikk og det har ikke noe med driften av Oslo by og gjøre.

Nei, det er bra at Deloitte som er leid inn av Oslo kommune kan frikjenne de som har ansvaret for vinterens avfallshandtering-tabbe som dette er.
Det som overrasker meg derimot er at Deloitte ikke klarte å fremheve den virkelig feilen her, selve hovedårsaken til søppelkaoset som det tilslutt ble kalt, befolkningen som absolutt må produsere alt dette avfallet, hadde Oslos beboere heller fyrt opp med avfallet lokalt i egen peis og skylt resten ned i do hadde vi ikke engang trengt noen som hentet avfallet fra Oslo’ beboere.

Ansvarligmann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post565