Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Når faktaen blir glemt

Mai 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, May 09, 2017 19:02:08

Denne gangen er det side3.no som er ute på tynn is, i dagens artikkel har journalist og artikkelforfatter Magnus Blaker bestemt seg for å slå et slag for oljeselskapene.
Artikkelen tar for seg alle de positive tingene ved globaloppvarming og tiningen av permafrosten som kommer til å medføre økt mengde metangass i atmosfæren.
Magnus Blaker har hentet sin klipp og lim “artikkel” fra flere publiserte artikler fra https://cage.uit.no/nb/

Dette har Magnus Blaker gjort uten stort hell med tanke på hans positive holdning mot klodens globale klima. Magnus kommer til kort både på innhold, sammenheng, kritikk og ikke minst en god klidehenvisning.

http://www.side3.no/vitenskap/ny-oppdagelse-far-forskere-til-a-gni-seg-i-ynene-metan-reduserte-co2-kraftig/3423339029.html

Artikkelen tar utgangspunkt i naturlige utslipp av metangass på havbunnen og hvordan kloden nyttiggjør seg av disse gassene. Noe som er like riktig som at verdens fotosyntese trenger Co2.

Ja, klodens dyreliv og klima er avhengig av alle tenkelige gasser, metangass CH4 og karbondioksid Co2 er ingen unntak. Men det er mengden av det som blir feil, atmosfærens sammensetning kan bli feil, vi kan puste en hvis mengde Co2 før vi blir kvalt.

Så kort oppsummert for Magnus Blaker, det er helt riktig at dyrelivet og klodens klima er avhengig av metangass og kan takle en liten økning av denne gassen, men utslippet vi ser på når det kommer til utslippene når klodens permafrost tiner kan i verste fall få katastrofale følger for alt liv på planeten jorden, uten unntak.

99,7 % av verdens forskere er enige, ja menneske har en innvirkning på klodens klima og ikke i en positiv retning. Det de ikke er enige om, som de stadig bommer på er hvor fort den globale oppvarmingen påvirker oss negativt.

Goddagmann & Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post566