Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

En isbit av betydning

Juni 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, June 06, 2017 09:07:29

Da er WWF ute med nye rapport om isen i nord, Arktis, som er i “Historisk krise” som WWF uttaler det. Og det har de helt rett i.

WWF har kalt rapporten “Livet på kanten”, den tar for seg dyrelivet som lever langs iskanten, arter som er avhengig av sjøisen, hvor sårbart dette økosystemet er og hvor utrolig viktig det er å få på plass et internasjonalt vern av Arktis.

Norges regjering jobber i disse dager med å oppdatere kartene som dokumenterer iskanten i nord. Dette gjøres for å åpne for mer oljeaktivitet i nord samtidig som nye skipsruter blir tilgjengelige når isen forsvinner.

Det er ikke noen eksakte årstall for når Nordpolen blir isfri, dette skyldes i hovedsak at klimamodellene har så langt feilet og ikke i en positiv retning. Isbreer, globale temperaturen, forsuring av verdenshavene, tapet av verdens vegetasjon i havet og på land og masseutryddelsen av dyr går mye raskere og i større skala enn noen modell som er utarbeidet tok høyde for. Men de blir estimert med at Nordpolen vil være helt isfri innen 2040.

WWF har helt rett i Arktis er i dyp krise, alt live, hele økosystemet står i fare for en kollaps.

NRK.no som skriver om rapporten, “Livet på kanten”, har dessverre glemt en viktig ting i sin artikkel, betydning av denne isbiten på toppen av planeten jorden.

Alle som har sittet med en kald drink med isbiter en varm sommerdag har opplevd det samme, “The tipping point”. På ett eller annet tidspunkt akselerer tempoet isen i glasset smelter, det som så ut som evigvarende kald drink med isbiter, som plutselig ble et glass med lunken utvannet hvitvin uten isbiter.

Isbiten på toppen av denne kloden har stor betydning ikke bare for “Livet på kanten” men for hele verdens økosystem, alt livet i havet, på land, for luften vi puster. Man kan si at Nordpolen er “The tipping point” for mye. Får vi en total kollaps i isen i nord, vil Grønlandsisen stå alene mot det varme vannet fra ekvator og det vil ikke innlandsisen på Grønland klare. Det fine med sjøis er at den verken hever eller senker havnivået i noen nevneverdig grad, dette gjelder ikke for innlandsisen på Grønland. Smelter innlandsisen på Grønland vil verdenshavene stige drastisk, havstrømmene vil forandres, det er fryktet at nord Europa vil få en ny istid.

Kollapser isen i Nord, faller Grønlandsisen, da har verden kun en isbit igjen i drinken og den finner vi i sør, Antarktisk, vel nå er vi tilbake på drinken en varm sommerdag og vi vet alle hvordan det går med den avkjølte hvitvinen vi satt og nøt i solveggen.

https://www.nrk.no/nordland/wwf-mener-arktis-er-i-_historisk-krise__-_-livsbetingelsene-endres-for-godt-1.13543653

Økseskaft




  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post576