Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Jubel for tragedie

Juli 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, July 04, 2017 12:25:46

2017 har så langt gitt oss utelukkende nedslående nyheter når det kommer til jobben etter Paris-avtalen som ble inngått 4.november 2016.
USA har annonsert at de vil satse på kullkraft, de har også begynt jobben med å trekke seg ut av Paris-avtalen.
Her hjemme har regjeringen gjort det klart at fremtiden til Norge består av olje og gass produksjon.
2017 har så langt gitt oss en mengde med nyheter om hva vi må slutte med for å nå noe som virker som umulige mål nedskrevet i Paris-avtalen.
Paris-avtalen er 196 land som kom sammen og ble enige om at: Ja, global oppvarming er en ting og menneskelige aktiviteter har skylden.
Det er kun Syria og Nicaragua som ikke har signert avtalen og det er kun USA som har trukket seg ut av den.

97% av verdens forskere er ikke i tvil om at menneskelig aktiviteter har påvirket det globale klimaet negativt, det er grunnpilaren for Paris-avtalen. En avtale som har som mål å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader global oppvarming.
For å nå Paris-avtalens mål må verden slutte med fossile-brensler (kull, olje og gass). For å ikke overskride 2 grader global oppvarming må verden begrense sitt globale utslipp av klimagassen karbondioksid (Co2) til under 600 gigaton.
Per dags dato har verden planlagt å brenne 6 ganger denne mengden, 3 600 gigaton Co2.

Det er da med glede vi i dagens utgave av nettavisen til NRK kan lese om Statoil’ gigantfunn ved Johan Castberg feltet.
Statoil skal bore 4 brønner til i sommer og forventer å finne olje i disse også.
Dette er ikke olje og gass (Co2) som er med i regnestykke på hvor mye Co2 verden har planlagt å brenne.

https://www.nrk.no/finnmark/statoil-har-gjort-nytt-oljefunn-i-barentshavet-1.13586126

Hvis verden klarer å begrense sitt globale utslipp av Co2 (i henhold til Paris-avtalen), ser vi på en havstigning på 5 til 10 meter i slutten av dette århundret. Får vi ned det globale utslippet av Co2 innen 2017 er slutt, ser vi på en havstigning på 3 til 5 meter i slutten av dette århundret. Og dette er kun det hyggelige problemet vi står ovenfor i slutten av dette århundret.
Slutten av dette århundret, det er en kort tid til, generasjonen som kommer til å oppleve dette er allerede født.
Effekten av global oppvarming kan vi allerede se, ekstrem tørke, flere stormer, mer regn og flom. Folk på flukt som følger av havstigning, økende matpriser, utryddelse av dyrearter, havforsurning, det finnes ikke et område av kloden som nå ikke er påvirket negativt av menneskelige aktiviteter.

Så da er det med glede vi i dagens avis kan lese om Statoil’ nye oljefunn i Nordsjøen.

Goddagmann & Økseskaft


http://www.fn.no/Tema/Klima/Klimaforhandlinger/Dette-er-Paris-avtalen

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post583