Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Faktisk feil

Juli 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, July 05, 2017 09:39:25

I dag ble Faktisk.no lansert, en ny tjeneste levert av landets medier som skal se på fakta og uttalelser som dukker opp i media, sosiale medier og utspill fra politikere og folk. Noe som ikke er en helt dum ide med tanke på hvordan nyhetsbilde har blitt med Fake News og misvisende fakta for å få gjennomslag for forslag som ellers ville blitt stoppet.

Det er da utrolig trist at på Faktisk.no’ første dag går det hele i ball for dem.
Årets stortingsvalg står for dør og da er det passende at Faktisk.no sjekker faktaen til landets politikere.
Noe de også har gjennomført, men dessverre tar Faktisk.no feil når de irettesetter faktaen til Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Under Sp’ landsmøte uttalte Vedum at Norge ville tape dyrket mark tilsvarende produksjonen av 50.000 brød når Ikea bygger sitt nye varehus i Vestby.
Faktisk.no har sjekket denne påstanden fra Vedum og har kommet frem til at Vedum tar feil med grunnlag i at det skal opprettes nytt område for dyrking av korn. Det nye området som skal bli dyrket mark ligger i Kjenn og skal bli dobbelt så stort som det eksisterende området på Deli.

Kjenn er per dags dato ikke dyrket jord, men skal etter planene få matjord fra Deli og når dette er gjort kan det ta et par år før jordsmonne har stabilisert seg og blir dyrkbar mark for kornproduksjon.
Området Kjenn er mye myr og våtmarker, noe som er ekstremt viktig for det globale miljøet, så ta dette området og rasere det for at Ikea skal kunne bygge nytt varehus på dyrket mark i Deli er ikke bare dumt, men det er fra et miljøperspektiv helt bak mål.

Vedum har rett når han uttaler at man vil tape dyrket mark ved opprettelsen av Ikea varehus på Deli. Det at man kan fly inne brød produsert i Kina som kompensasjon for tapet, forandrer ikke tapet av produksjonen på Deli.
Tapet av dyrket mark på Deli vil være like stort uansett hvordan du vrir og vender på uttalelsen, men at Norges produksjon ikke går ned som følger av at man oppretter nytt dyrket området er noe helt annet.

Men hva har vel definisjoner, betydninger og matematikk å si for Norges mektigste medier når de skal sjekke faktaen bak nyheter og uttalelser?

Her burde Faktisk.no heller se på hva det vil si og rasere våtmarkene på Kjenn fremfor å forsvare Ikea’ opprettelse av nytt varehus på dyrket mark.

https://www.nrk.no/norge/faktisk.no_-helt-feil-pastand-om-ikea-og-brod-1.13588516

http://www.dagbladet.no/nyheter/fire-politikere-tatt-i-faktasjekk/68468130

Goddagmann & Økseskaft

Området Kjenn som skal bli dyrket mark.  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post584