Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Advarselen

Juli 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, July 13, 2017 18:57:49

I går løsnet et stykke is større enn Akershus fylke fra Antarktis. Og landets største nyhetsformidler NRK har valgt og dekke saken. Det er Larsen C denne gangen som går i oppløsning. Isbreene Larsen A og B har allerede forsvunnet, i 1995 og 2002.

Det at isbreer løsner eller kalver er ikke et nytt fenomen og heller ikke noe enestående.

Stykke som løsnet i går fra Larsen C er havbasert is og vil dermed ikke medføre noe større havstigning.
Noe som NRK har valgt å konsentrere seg om, dette skyldes ikke klimaforandringer, dette skyldes ikke global oppvarming, dette er ikke noen krise.

Ja, NRK går så langt som å hevde at verdens forskere er enige at dette ikke skyldes menneskeskapte klimaendringer.

Noe som er et gjennomgående tema i artikkelen, for oljen skal opp åkkesom.

Det er tross alt snakk om Norsk velferd her, oljenasjonen Norge kan ikke da ha en artikkel som forteller landets innbyggere at gjennom brenning av fossile brensler vil verdenshavene stige.

Men artikkelen til NRK har dessverre en riktig undertone i sin helhet, selv om artikkelen har valgt å fremheve at det som nå skjer i Antarktis ikke skyldes menneskets ekstreme brenning av fossile brensler, er og blir dette faktaen bak artikkelen.


Jeg skulle likt og si det samme som NRK har valgt, dette er ikke menneskeskapt og alt kommer til å gå helt fint, men det er bare løgn. Og når NRK velger å uttale at forskerne er enige om at dette ikke skyldes global oppvarming, har de glemt å høre med det lille instituttet NASA, mulig du har hørt om dem, de har blant annet puttet en mann på månen. NASA er som de fleste andre forskere enige i en ting, det som nå skjer på Sydpolen er et resultat av menneskets evne til å bruke fossile brensler, kull, olje og gass.

Gjennom brenningen av kull, olje og gass har den globale gjennomsnittstemperaturen økt, noe som har gitt mye varmere verdenshav som igjen ,du gjettet riktig, får isen på Nord og Sydpolen til å forsvinne i en alarmerende fart.

Nordpolen består av havbasert is noe som ikke medfører havstigning. Sydpolen derimot består av mest landbasert is, smelter hele Antarktis er det snakk om en havstigning på 200 meter. Nå som vi vet at Antarktis smelter mye raskere enn først antatt, er det stor grunn til bekymring. Når all havbaserte isen på Antarktis som Larsen C er borte kommer den landbaserte isen til å smelte mye raskere.


I 2015 regnet forskerne over hos NASA, som er plassert på Antarktis for å måle isen, at hvis vi sluttet med fossile brensler i 2015 vil vi på slutten av dette århundret få en havstigning på 3-5 meter. Det var hvis vi sluttet med fossile brensler i 2015, valgte vi å fortsette med fossile brensler kunne man forvente seg en havstigning på 6-10 meter i slutten av dette århundret.


Det som nå skjer i Antarktis er advarselen du får, så når du da velger å hyle opp om 30 år om at du aldri fikk advarsel om hva som skjedde, du fikk den i dag, du bare valgte å overse den.
På slutten av dette århundret er det ikke lenger snakk om Norsk velferd og vekst gjennom olje- og gassutvinning i Nordsjøen, med en havstigning på 6-10 meter står verden ovenfor en global krise.

Det er 2017 nå, mennesker blir 90 år, menneskene som får denne arven lever nå, de er 10 år, går på skolen, er fungerende små individer.

Solstaten Florida i USA har valgt å heve veiene og infrastrukturen som følger av at havet allerede har steget.

Flere øysamfunn i Stillehavet har allerede begynt flyttingen som følger av at havet stiger og øyen de bor på blir ubeboelig.


https://www.nrk.no/urix/gigantisk-isflak-losnet_-derfor-er-forskere-bekymret-1.13599437


Faktiskmann & Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post587