Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Hva som forsvant først er ikke godt å si, kunnskap eller fornuft

Juli 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, July 18, 2017 08:52:54

Frp har denne sommeren oppdaget at det bare er bensin båter som må betale “veiavgift” på sjøen. Diesel båter er fritatt denne avgiften, noe Frp vil gjøre noe med og har sendt forslag til Stortinget om å fjerne “veiavgiften” på bensin båter. Regjeringspartiet Høyre avviser ikke dette forslaget men vil se nærmere på det.
TV2 har regnet ut at Staten får inn 30-40 millioner i avgift fra bensindrevne båter i år.

Avgiften er i utgangspunktet en avgift for å dekke vedlikeholdskostnadene til sjøs, skilting, fyr, merking av ankerplasser, kystvakt osv.
Frp’ forslag bør heller være innføring av avgiften for alle båter, diesel og bensin fremfor fjerning av avgiften, staten fjerner aldri en avgift, den flyttes. Og denne “veiavgiften” som bensin båter betaler kommer alle som ferdes på sjøen til god nytte, den bedrer sikkerheten.

Men man kan vel ikke vente mer av Frp, de har fjernet HK avgiften på påhengsmotorer, fått gjennom frislipp på vannscootere og nå vil de ha bort avgiften på ting de selv har fått igjennom får egen gledes skyld, om det er partileder Siv Jensens bruk av påhengsmotor i Oslofjorden eller Bård Hoksrud' smilende fjes på vannscooter kan være det samme.

Så om det egentlig bare skyldes selvopptatthet eller manglende kunnskap Frp utøver gjennom dette forslaget er enda ikke sikkert, det at Parisavtalen er som et fjernt minne fra en annen tid er det lenger ikke noe tvil om.

http://e24.no/makro-og-politikk/frp/frp-vil-fjerne-veiavgift-for-baatbensin/24097543

Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post590