Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

"Klimavinnere"

Juli 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, July 24, 2017 09:05:46

En internasjonal undersøkelse viser at Nordmenn er mindre redde for klimaendringer, vi bryr oss mindre om ekstremvær og issmelting enn andre europeere.
Undersøkelsen viser også at Norge er landet hvor flest innbyggere tror at årsakene til klimaendringene er helt eller hovedsakelig naturlige, kan NRK melde.

https://www.nrk.no/norge/nordmenn-er-mindre-redde-for-klimaendringer-1.13613780

Selv om NRK.no ikke kommentere undersøkelsen og det ikke overraskende resultatet med tanke på nordmenns holdninger til klimaendringene.
Er dette god propaganda over de siste 30 årene, senest i vinter hadde statskanalen NRK artikkelen “Nord-Europa blir klimavinnere”. I 2016 hadde NRK artikkelen “Norge tjener på klimaendringene”.
Og vi har gjennom så lenge jeg kan huske blitt fortalt at fremtiden trenger Norsk olje, Norge blir klimavinnere, Norge får mildere vær, Norge er tjent med klimaendringene.
Dette kalles propaganda, når man hører om tilsvarende “sensur” fra andre land synes man det er forkastelig, men Norge er nemlig klimavinnere, skal vi høre på en oljesubsidiert statskanal.

Skal man ta frem “klimavinnere”, noen bakterier og virus, kanskje noen maneter og alger i havet. Kan hende det er noen sopparter og insekter.
Resten er klima-tapere, når det kommer til global oppvarming.
Men det NRK prøver og si når de skriver at Norge er klimavinnere er at Norge vil bli minst påvirket av klimaendringene i første omgang.
Det blir litt som å velge mellom pest eller kolera, når det kommer til å kalle seg selv klimavinner.

Det vi vet er at klimaendringene er menneskeskapte og det er beregnet at verdenshavene vil stige 6-10 meter i slutten av dette århundre hvis vi ikke slutter med fossile brensler i dag.
Vi vet også at de som først lider av effekten av et nytt ekstrem klima på kloden er de store pattedyr det finnes mange av, syn at det er oss da.

Er du blitt fortalt noe i gjennom hele ditt liv, er det sannheten, uansett hvor banal eller feil den er, visste du at i Nord-Korea tror innbyggerne at deres tidligere leder Kim Jong-il fant opp hamburgeren og var verdens beste golfspiller. Det er like rart for meg som at man ikke tror på menneskeskapte klimaendringene.
Men som en oljesubsidiert statskanal melder: Nordsjøoljen skal opp for fremtiden trenger Norsk miljøvennlig olje.

Propagandamann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post592