Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Når du ingenting vet, sikker du er.

August 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, August 09, 2017 09:21:03

Finansminister Siv Jensen (Frp) er i disse dager i Lofoten med løfter om å åpne for oljeaktiviteter i Lofoten, Vesterålen og Senja.
Hun vil gi 27 millioner til et nytt oljevernsenter, som hun håper vil bane vei for en ny konsekvensutredning av Lofoten (ja, det finnes en 20 år gammel konsekvensutredning av Lofoten).


Det er skummelt at vi har en regjering som ikke engang husker at de var med på Parisavtalen vinteren 2016.
I Norge ler vi av Donald Trump, vi trenger ikke se så langt for å finne komplett galskap ved roret. De fleste store norske politiske partiene er for økt olje og gassaktivitet på norsk sokkel, dette til tross for kunnskapen om hva brenning av fossile brensler vi ha av innvirkning på klodens klima (her er det ikke en fjern fremtid, effekten av global oppvarming ser vi i dag).
Parisavtalen er 197 land som på grunnlag av forskning har blitt enige om at global oppvarming er en menneskeskapt ting og må begrenses til under 2 grader.
Per dags dato er det Nicaragua og Syria som ikke har underskrevet avtalen og USA (ledet av Trump) som har meldt seg ut. Donald Trump er av den oppfatning at 99.7% av alle forskere som har sett på klimaproblematikken tar feil og global oppvarming er ikke en ting.


Klodens totale karbonbudsjett er på 2900 milliarder tonn Co2, for at vi ikke skal overstige 2 grader global oppvarming.
Når 2017 startet hadde kloden sluppet ut 2100 milliarder tonn Co2, vårt resterende budsjett er på 800 milliarder tonn.
Om 4-5 år har vi sluppet ut 100-150 milliarder tonn Co2, da er verden på 1,5 grader global oppvarming.
Parisavtalen har som håp og begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader,

I 2015 hadde kloden et samlet planlagt brukt lager av Co2 på 5-6 ganger det resterende karbonbudsjettet vårt, vi har et lager av Co2 på 4000-5000 milliarder tonn som skal brukes.


NASA har lagt frem rapporter som sier at vi hvis vi slutter med fossile brensler nå, ser vi på en havstigning dette århundre på 3-5 meter. Fortsetter vi med fossile brensler ser vi på 6-10 meter innen dette århundrets slutt.

Det mest sannsynlige utfallet per dags dato er en global oppvarming på 4 grader + innen dette århundrets slutt. Da er det ulevelig for mennesket rundt ekvator, Antarktis smelter, verdens fiskebestand er borte, matmangel, milliarder på flukt, en global masseutryddelse uten et eneste trygt tilholdssted. Dette er scenarioet vi går mot, +4 grader global oppvarming.


Det er helt klart på tide med en ny konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.


Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post599