Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Og vått ble det

August 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, August 17, 2017 10:03:57

Da er det meldt om store nedbørsmengder over Norge som følger av den tropiske stormen “Gert” som ligger på østkysten av USA.
USA har varslet at årets orkansesong ligger an til å bli rekord kraftig.

Dette er dessverre å melde, global oppvarming, og verre vil det bli.
I Norge vil fremtiden bestå av et kaldere våtere klima, som følger av global oppvarming.

Tingen er at med økende temperaturer rundt ekvator vil det fordampe mer vann, dette vannet må falle ned et sted. Hetebølge og tørke i Europa, kaldt og vått i Norge.
Norske politikere og nyhetsformidler har uttalt at Norge er “klimavinnere” når det kommer til spørsmålet rundt global oppvarming og fremtiden. Det minne venner finnes ikke, klimavinnere.

Det er på tide å tenke nytt, se på alternativer til fossile brensler, skal vi unngå en temperaturøkning over +2 grader i henhold til Parisavtalen må over 80% av olje, gass og kull-ressursene verden har funnet bli liggende ubrukt i bakken.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/vaer-og-uvaer/tropisk-orkan-gir-boelge-av-regnvaer-over-norge/a/24119163/

Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post602