Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Å sole seg i tragedie

August 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Fri, August 25, 2017 14:21:48

Statsminister Erna Solberg (H) er ute og skryter av egen regjerings investeringer i olje og økt bruk av oljepenger, samtidig som hun advarer mot MDG. Solberg mener at MDG’ oljepolitikk vil “stoppe” Norge.
Erna Solberg er av den oppfatning at Norge og verden må satse på olje og gass, dette til tross for at det er hennes egen regjering som skrev under Parisavtalen i 2016.

Parisavtalen er basert på forskning som har sett på hvilken retning klodens klima er på vei som følger av menneskets bruk av fossile brensler. Forskningen fastslår at skal vi ha et levbart klima på slutten av dette århundret må vi begrense vårt Co2 utslipp. Håpet er ikke å overstig 2 grader global oppvarming, for å nå dette er vårt Co2 budsjett 600 gigatonn. Verdens lager av fossilt brensel som er planlagt å bli brukt overskrider vårt samlede Co2 budsjett 6 ganger.

De siste klimarapportene som har kommet forteller oss at vi på slutten av dette århundret kommer til å ha en global oppvarming på +4 grader, minimum 10 meter havstigning, hvis vi ikke begynner drastiske kutt i vår Co2 utslipp nå. Om 83 år står Operaen i Bjørvika Oslo under vann.

Vet ikke helt hva Erna Solberg mener når hun sier at vi må satse på norsk olje og gassutvikling for å bevare norsk velferd.

Å stemme på Høyre eller Frp er en stemme på utryddelse i nær fremtid.

#Stortingsvalg2017
#Beinconvenient

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2017/erna-advarer-norge-vil-stoppe-med-mdg/a/24125301/

Økseskaft

  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post606