Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Dokumentert krise, men ikke nevnt

September 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sat, September 23, 2017 09:49:56

NRK.no melder om nedgangen i de norske isbreene, på 30 år har de i gjennomsnitt trukket seg tilbake med 11%. Og forsker og breanalytiker Solveig Havstad Winsvold som har analysert bildene av norske isbreer, og kan fortelle oss at nordligste breene har hatt størst tilbakegang, et godt eksempel er Nordmannsjøkelen i Finnmark. Nye satellittbilder viser at den deler seg mer og mer opp, nå består den av små isflekker, og man kan snart ikke kalle den en bre lenger, men en isfonn, uttaler Winsvold.

https://www.nrk.no/norge/satellittbilder-viser-at-isbreene-i-norge-har-krympet-med-326-kvadratkilometer-1.13701086

NRK.no avsluttet sin artikkel etter å ha nevnt at de norske isbreene er på retretten. Mange vil komme med påstander om naturlige svingninger og ikke noe menneskeskapt problem, men vi vet bedre. Og ja, det er et gigant problem, selv om NRK.no unlater å kommentere dette, er problemet like reelt. Det er ikke bare de norske breene som er på retretten, men all landbasert is og sne, et globalt problem.
Problemet er, gjennom vinteren skal breene vokse for å kunne forsyne elver med vann gjennom sommeren, men varmere globalt klima gir dårlige vekstforhold for isbreene.
Ganges, Indias største elv, får smeltevann fra Himalaya, India har 1 milliard mennesker mange av disse avhengige av Ganges som kilde til ferskvann.
Grønlandsisen er også en isbre, en isbre Norge er sterkt avhengig av, selv om det ikke nevnes, den sørger for et stabilt klima i Norge. Smeltevannet fra Grønlandsisen påvirker havstrømmene, så Norge får et temperert hav langs kysten. Forsvinner Grønlandsisen vil havstrømmene forandre retning og Nord-Europa vil få et helt annet klima enn det vi er vant til. Nå er det dokumentert at Grønlandsisen forsvinner raskere enn noen klimamodell har tilsagt så langt og frykten går mot at Grønlandsisen vil forsvinne og Nord-Europa vil bli kastet inn i en ny istid.

Dette er en liten del av menneskeskapt global oppvarming. Kanskje det er på tide å ta problemene knyttet opp mot global oppvarming på alvor?

Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post620