Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Elg i solnedgang

September 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, September 27, 2017 19:44:13

Landets jegere er nå ute med bekymring for årets elgjakt. Og det er ulven som får skylden, fordi ulv spiser elg.
Ja, norsk jeger vil gjerne få skyte ulven for å verne elgen, får så å skyte elgen.
Et hendelsesforløp jeg ikke skal legge meg for mye opp i.

Men vi kan heller se litt på hr & fru Elg. Hr elg kalt elgokse og fru elg kalt elgku, sammen får de elg-barn kalt elgkalv. Får at hr & fru elg skal få seg barn må de parre (ha sex), fru elg går gravid, kalt drektig, i 235 dager før hun føder elg-barnet. Elg-mor og elg-barn holde sammen i ca 1 år, før mor kan, hvis det passer seg sånn, bli drektig på nytt.
Med andre ord, en elgku kan få barn maksimalt annethvert år. I Norge har vi ca 100 000 elg, fordeler vi dette 50-50 på han- og hunkjønn, får vi 50 000 elgkuer som kan føde en ny elg annethvert år. Det gir oss i bestefall ca 25 000 nye elg hvert år.
Hvis det nå dør mer enn 25 000 elg hvert år i Norge har vi en negativ elg bestandsvekst.

Et raskt søk på nett kan opplyse følgende: i Norge blir det i gjennomsnitt påkjørt 7000 elg i året. I jaktsesongen 2016-2017 ble det felt 30 829 elg. Et ulvepar spiser 120 elg i året.
Vi har ca 11 registrerte familier eller par med ulver i Norge, samlet feller disse 1320 elg i året.
Hvis vi nå legger sammen disse tallene, 7000 + 30 829 + 1320 = 39 149.

I Norge dør det 39 149 elg hvert år, vi får maksimalt 25 000 nye elg i året hvis vi har 100 000 elger i Norge.
Hadde vi 100 000 elg ved inngangen av 2017, får vi 25 000 nye elg i 2017, men vi dreper 39 149 elg i 2017. Da vil vi ved utgangen av 2017 sitte igjen med 85 851 elg i 2018.
85 851 elg vil i 2018 maksimalt gi oss 21 463 nye elg.

Om det er toget, bilen, sykdom, ulv eller jegeren som er størst bidragsyter til en negativ bestandsvekst hos elgen skal ikke jeg spekulere i, men tallene er ganske klare.

https://www.nrk.no/norge/mener-ulven-truer-elgjakta-1.13690711

Matematikkmann & Økseskaft


  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post622