Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Uunngåelig klasseskille

Oktober 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, October 09, 2017 18:53:31

I dag var Freddy Øvstegård’ første dag som politiker på stortinget. Han er den yngste politikeren som er valgt inn på stortinget. Øvstegård er 22 år fra Sarpsborg, ble nominert øverst på SV’ stortingsliste i Østfold før valget. Øvstegård har verken sittet i kommunestyret eller i fylkestinget, men har vært aktiv i Sosialistisk ungdom, kan NRK.no informere oss om.

Øvstegård går fra studentlivet og studentkollektiv til 928.602 kroner og egen leilighet. Noe som er hyggelig for Øvstegård men også bilde på hvorfor det er et økende klasseskille i Norge, der de fleste arbeidere i Norge ligger under 500.000 i året før skatt tjener stortingspolitikerne det dobbelte. En håndverker med ansiennitet i fulltids jobb tjener opp mot 470.000 i året.
Det er hyggelig at en sosialistisk stortingspolitiker har startlønn på 928.602 kroner men også et klart bilde på avstanden det er mellom landets ledere og landets arbeidere.

https://www.nrk.no/ostfold/_-ma-vaere-revolusjonaer-sosialist_-feminist-og-glad-i-ol-for-a-bo-her-1.13725103

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post627