Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Med smil om munnen

Oktober 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, October 12, 2017 20:03:24

Da er neste års statsbudsjett lagt frem og det skal satses på vei, ja hele 35,9 milliarder kroner i 2018. Pengene skal gå til sikring av veier, utbygging og vedlikehold.
Det er bestemt at det skal avsettes 35,9 milliarder oljekroner til veiprosjekter landet over for å bedre framkomsten for landets bilister.

Det er paradoksalt, 35.9 milliarder kroner inn tjent gjennom oljevirksomhet som medfører mer nedbør og regn som er en av årsakene til at vi trenger mer penger til sikring av landets veier mot flom og ras som er forårsaket av mer nedbør som er direkte knyttet til at vi pumper opp og bruker mer olje, som igjen vil medføre at vi trenger bedre sikring av landets veier gjennom økt oljepengebruk som vil medføre at vi må pumpe opp mer olje som medfører at det blir mer regn som igjen vil resultere i at vi må bruke enda mer penger på å sikre veien enda bedre mot flom og ras som...

Det er med smil rundt veien vi i dag kan lese om at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet avsetter 35,9 milliarder oljekroner til neste år til veiprosjekter landet over.

https://www.nrk.no/norge/slik-vil-regjeringen-bruke-veimilliardene-1.13730261

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post628