Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

I et "moderne" perspektiv

Oktober 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, October 17, 2017 15:08:22

Artikkelen om den norske stavkirken som befinner seg i Polen har florert de siste dager på nett.
Stavkirken er som NRK opplyser fra 1100-tallet oppført i Vang i Valdres, solgt for 80 spesidaler og demontert for reisen som endte i Polen i 1841.
På den tiden var det ikke uvanlig og selge stavkirker som tømmer. Man så den gangen på stavkirkene som gammeldags og avleggs, en ting som ikke var egnet til gudstjenester.
Vang stavkirke er den eneste kirken som ble solgt som hel og gjenreist.
I retroperspektiv har synet på stavkirker forandre seg, det som en gang ble ansett som gammeldags og avleggs har fått en egen verdi, en historie som må bevares, deles og huskes.
Denne helomvendingen på synet på stavkirkene tok oss under 200 år.
Men lærdom av dette mangler, i vår “moderne” tid blir igjen det offentlige rom fornyet, skoler, biblioteker og museer revet og gjenrist. For å nevne noen bygg som står ut i Oslo, Deichmanske hovedbibliotek, nasjonalgalleriet og Ruseløkka skole hver fra sin epoke og byggestil men modne i noens øyne for riving.
Du skjønner, de gamle byggene må moderniseres og vedlikeholde er dyrt og da er det mye bedre med et nytt bygg som koster mer og hvor vedlikeholdskostnaden kommer til å komme på langt mer enn det gamle bygget som følger av for avansert tekniske innredninger som man i utgangspunktet ikke trengt.

https://www.nrk.no/hordaland/den-norske-stavkirken-endte-opp-i-polen-1.13734237

Kirkemann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post630