Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Var det et problem?

Oktober 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, October 29, 2017 18:16:21

Da er årets lisensjakt på ulv godt i gang, Stortinget bestemte forrige måned å skyte 26 ulv under årets jakt. Og nå lørdag ble det felt en ulv på Åmot.
Årets lisensjakt er som den alltid er preget av, en evig diskusjon om hvor mange ulv man skal skyte for å verne sauen som går fritt på beite.
Norske sauebønder vil gjerne få lov til å skyte flere ulv, da dette vil medføre at det blir tatt færre sauer av ulv og bonden kan selge sauen til slakteriet.

Det er da med glede at vi kan lese i dagens artikkel på NRK om lammekjøtt-lagrene som er fulle og vokser. Ved siden av dette gir den norske regjering støtte til sauebøndene så de kan bygge flere sauefjøs for å produsere mer lammekjøtt.
Som NRK kan informere om har støtteordningen siden 2015 ført til en dobling i sauetall som har gitt en overproduksjon av sau og lam som har gitt store priskutt.
Regjeringen har null planer om å kutte i støtten.

Så var det egentlig et problem at ulven tok noen sau?

https://www.nrk.no/rogaland/vi-styrer-mot-nytt-overskudd-av-lammekjott-1.13753676

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post635