Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Med felles innsats er det mulig.

November 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, November 08, 2017 19:40:11

Jeg har enda ikke i mine 35 leveår opplevd i en samtale at noen har hevdet, uttalt eller sagt at de savner hai på menyen. Men dette vil nå Norges barske fiskere få bukt med, sammen med Norges Fiskarlag har det nå blitt sendt inn søknad om å starte med fiske av den totalfredete haien Håbrann. Noregs Fiskarlag mener nemlig at bestandene av håbrann er større enn det som blir opplyst. Dette er ikke noe Norges Fiskarlag har tall eller dokumentasjon på men de mener at bestands tallene som er opplyst er feil.
Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen uttaler til NRK: “Vi vil naturligvis ta vare på alle artene i havet. Men når vi ser at det er en ressurs som ikke utnyttes, må vi ta mulighetene havet gir”. Ingebrigtsen mener videre at en regulering av håbrannen gjør at fiskerne ikke får fisket haien, en fiskeressurs Ingebrigtsen mener vil bidra til verdiskapning langs Norges kyst.

Så når jeg ser sånn på det, er jeg enig med Norges Fiskarlag, få håbrannen opp før det er for sent. For hvis vi ikke kan stole på de som tjener penger på en ressurs når det kommer til forvaltning, hvem kan man da stole på? Det er helt klart at WWF, EU, Fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet, sammen med landets forskere, biologer og naturvitere tar feil når det kommer til forvaltning av havet. Greit så har vi nesten utryddet håbrannen før, men vi har lært, vi gjør ikke samme feilen en gang til, denne gangen klarer vi helt klart med felles innsats og utrydde den.

https://www.nrk.no/nordland/totalfredet-i-norge-og-eu_-kan-bli-vanligere-pa-norske-matfat-1.13769477

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post639