Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Smålighet kjenner ingen grense

November 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sat, November 11, 2017 17:57:00

Så MDG mottar personlige trusler på grunn av deres miljøpolitikk. Jeg har ikke stemt MDG, men hadde det vært valg i dag ville jeg stemt på de, som et direkte svar på det som minner om en heksejakt. Det å komme med trusler mot et annet menneske er ikke ytringsfrihet, ytringsfrihet er noe annet enn personlige trusler. Jeg kan ønske at et menneske ikke hadde stillingen, jobben eller vervet personene har, men jeg kan ikke true personen ut av jobben hun eller han gjør. Her må jeg stole på demokratiet vi lever i. Det MDG er utsatt for hører ikke hjemme i et moderne vestlig demokrati. Vel, det hører ikke hjemme noe sted. Det å true et annet menneske fordi det har blitt dyrt og vanskelig å kjøre bil i egen by som følger av politiske vedtak som er bestemt gjennom flertall er dumt, det viser bare mangel på forståelse og kunnskap for hvordan lande man lever i styres.
Så det vi må spørre oss om er: Vil vi leve i et land hvor det er greit og true medmennesker fordi vi er uenige eller vil vi ta avstand fra dette?
Er du uenig med politikernes vedtak må du dessverre å si det men bli involvert, ta del, melde deg inn i et parti og ta til gatene, kreve mer av dine lokale politikere, men ikke komme med trusler. Jeg regner med at personen eller personene som har kommet med truslene mot MDG har et relativt bra liv siden de har råd til bil og tar seg tid til og komme med trusler mot norske politikere. Det viser også manglende intelligens, kanskje de skal saksøke skolen de gikk på siden de helt klart ikke har fått den mengden med informasjon de trenger for å fungere i et moderne vestlig demokrati.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post641