Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

En nedgang på 40% i slakteklar rein på et år.

November 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, November 14, 2017 19:52:09

Det er NRK som melder om den ekstremt dårlig sesongen for reinen. Det er det dårlig været som får skylden for så mange avmagrede dyr. Sommeren kom sent og ga liten tid for at reinen skulle spise seg fete før høstens slakting og vinter. Mattilsynet har blitt nødt til å avlive rein som er så avmagret at de lenger ikke betraktes som menneskemat. Og fylkesmannen i Finnmark Trond Aarseth tror det er en kombinasjon av dårlig beiteforhold og for mange rein som nå gir utslag. Om det er for mange rein i distriktet blir avklart når det nå skal telles rein i distriktet.

https://www.nrk.no/finnmark/over-200-rein-var-sa-avmagrede-at-de-matte-avlives-1.13777622

Det er rart med det, men hver sommer hører vi om kongeørnen og hvor mange rein den tar i Finnmark, er det egentlig noe problem? Når vi nå har kommet oss gjennom en høst preget med sykdom hos villreinen som har medført masse avlivning av villrein og nå bare problemer med tamreinen på grunn av dårlig beitemuligheter og for mange rein om gresset denne sesongen. En nedgang på 40 % i tamrein som kan brukes til menneskemat som følger av klimaforandringer og det er kongeørnen som er problemet.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post642