Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Under en positiv overskrift lurer en krise

Desember 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, December 14, 2017 18:56:26

Ja, under NRK’ overskrift: “Snøugle og Krykkje på rødliste for truede arter: -En god nyhet”, kommer ikke den globale krisen frem. Artikkelen på NRK handler om som overskriften tilsier, enda to fuglearter har havnet på verdens rødliste over utrydningstruede dyrearter, men at dette er positivt, nå kan man få økt fokus på å bevare artene.

Det er matmangel og ødeleggelse av fuglenes habitat som er årsaken, en direkte følge av global oppvarming og menneskelige aktiviteter som overfiske.

NRK har desverre laget en artikkel som misleder fremfor å belyse og informere, som følger av en overskrift som vinkler en global krise til det positivet. Og noe positivt i denne sammenheng finnes ikke, verken for snøuglen, krykkjen eller mennesket. Ja, artikkelen har med at krykkjen er en måke som lever av fisk i havet og at overfiske sammen med global oppvarming har medført matmangel for krykkjen.

Og der treffer du den globale krisen artikkelen burde handle om, menneskets evne til å ødelegge verdenshavene og fiskebestandene. For hvis det ikke finnes fisk igjen i havet til fugler som lundefuglen, sildemåken og krykkjen, da finnes det heller ikke fisk igjen til hva vår matfisk spiser av fisk. Da finnes det ikke mat igjen til makrell, tunfisk, sei og all annen fisk som lever av mindre fisk. Vi står ovenfor en global krise hvor 2,9 milliarder mennesker kan innen et par 10 år miste sin hoved tilgang til mat, en total kollaps i verdens fiskebestand. Men dette har NRK valgt å overse når de velger en positiv vinkling på en global krise.

https://www.nrk.no/nordland/snougle-og-krykkje-pa-rodliste-for-truede-arter_-_-en-god-nyhet-1.13821751

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post654