Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Norsk-miljøvennlig-olje sa dem.

I verdens rikeste landPosted by Goddagmannokseskaft.org Sun, March 11, 2018 12:27:45

Med fokus på siste skanse kan det se ut som vi er den tapende part, grunnlovens §112, loven som skal sikre miljø, helse og retten til en fremtid, står for fall. Greenpeace tapte første runde i søksmålet mot staten, et miljøsøksmål hvor Greenpeace mener staten bryter §112 når de delte ut nye oljeblokker i 23. konsesjonsrunde. Et tap som ikke kom overraskende, fotlenken som Statoil har blitt for den norske stat og regjering kan ikke synke i verdi for da står det norske velferdssamfunnet for fall. Med ett har ikke bare Greenpeace Statoil og staten mot seg, men alle som jobber i oljesektoren i Norge, alle som tror at eneste måte og skape velferd på er olje, alle som er tjener penger av det norske oljefondet (populært kalt pensjonsfondet) og en lang rekke til med klimaskeptikere, klimafornektere og listen er lang.

Så dagen det ble kjent at Greenpeace planla søksmål mot den norske stat bygd på grunnlovs §112 forandret retorikken seg, med et var fokus på hvor miljøvennlig Statoil er, hvor miljøvennlig norsk olje er i forhold til X. En retorikk som nå har blitt fakta, fakta basert på en løgn. Statoil har aldri vært miljøvennlig, Statoil satser på kjernevirksomheten sin og den er fossile brensler og deres kampanjer for å renvaske sitt navn og distansere seg fra alt vi ser som feil har de lyktes med. Ja, til og med omdøping av Statoils bensinstasjoner til Circle K er ikke en ubevisst handling eller lite gjennomtenkt, assosiasjonen til gjenbruk, resirkulering faller naturlig når man uttaler navnet Circle K.

Så Greenpeace tapte søksmålet mot staten og anken ble levert, så klart en anke ble levert, det er retten til en fremtid som står på spill og Greenpeace har loven på sin side, ja selve grunnlovens §112 kunne ikke vinne over oljen. Nei, ikke engang livet, økosystemet, kloden og fremtiden til våre barn kunne vinne over Statoil i et race om penger. Og anken blir avvist, for staten forlanger at Høyesterett avviser anken til Greenpeace.
Og tilbake står vi som den tapende part, meg, deg, vi og oss, alle beboere av den engang blå planet. Men du vet den største løgnen er at Norge, Statoil driver med miljøvennlig oljeproduksjon, det er mulig at Co2-utslippet fra et par oljeplattformer utenfor Norges kyst har gått litt ned som følger av en dyr og bortkastet elektrifisering av plattformen. Men det blir som å pisse i havet for å få det gult.

Så da er det betenkelig at vi i dag kan lese om Statoils milliardbud på oljefelt i Mexicogulfen.
339 millioner dollar og det er mye penger, penger Statoil skal tjene inn igjen gjennom økt oljeutvinning. Skal Statoil tjene inn 2.654 millioner kroner på kjernevirksomheten olje, har ikke den norske stat råd til å tape et klimasøksmål levert på grunnlovs §112, retten til en levbar fremtid på jorden.

Man trenger ikke støtte Greenpeace, eller søksmål basert på §112, du trenger ikke å tro på alle verdens forskere som sier samme ting når det kommer til klodens klima og Co2. Vel, du trenger ikke høre på verdens smarteste mann Stephen Hawking, paven eller organisasjonen NASA, FN’ klimapanel, alle verdens land minus USA i Paris-avtalen, for å forstå at det er feil å ødelegge verdens fineste matfat når det er så mye sult i verden. For det er dette den norske stat og Statoil gjør når de dumper ned store oljeplattformer midt i verdens største fiskebanker i Nordsjøen, det være seg, Nordland 6 eller Barentshavet.

https://www.nrk.no/finnmark/orsma-oljedraper-nok-til-a-forgifte-fisk-1.12547127

Goddagmann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post691