Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Når alt blir positivt

April 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, April 08, 2018 10:24:38

“Drastiske endringer i Arktis”, er overskriften som møter oss på NRK.
Allerede i overskriften forstår man at NRK’ artikkel ikke er ment som noe annet en beroligende feiltolkning av tragedien som utspiller seg globalt i våre dager.
NRK vil gjerne at det skal være en ny studie som avdekker at “nå forsvinner sjøisen også om vinteren”, men dette er ikke noe nyhet, det er på sitt beste en gammelhet.

Men alt er ikke dårlig nytt, skal vi tro på NRK, Kirkenes kan tjene masse penger på at isen forsvinner. Ja, allerede i 2020 kan det bli aktuelt for Kirkenes og fungere som en havn for skip som skal frakte varer over Arktis.

Bare synd at dette blir en svært kortsiktig seier og glede. Når isen i Arktis har forsvunnet står Grønlandsisen for tur, tett fulgt av Antarktis. Her er det viktig og få med seg en stor forskjell på Arktis, Grønland og Antarktis, isen i Arktis er sjøis og vil ikke medføre en havstigning, derimot vil en nedsmelting av Grønlandsisen og Antarktis medføre en massiv havstigning. Og Kirkenes vil stå under vann. For all del legg det positivt frem, for hva gjør det vel at en av klodens viktigste isbiter smelter, en av klodens viktigste bidragsytere til livet i havet og et stabilt klima?
Så det er ikke noe positivt at isen i Arktis smelter, ikke for den globale gjennomsnittstemperaturen, ikke for skrei, torsk, blåskjell, reker, makrell, hval, isbjørn, sjøfuglen, sel, krill, Grønland, Norge, Island, Svalbar og vi kunne fortsatt oppramsingen til vi hadde tatt hele kloden fra topp til bunn.
NASA har regnet ut at innen dette århundrets slutt kan vi forvente en havstigning på 6-10 meter, hvis vi ikke klarer å få ned det globale Co2 utslippet innen utgangen av 2017. En “deadline” vi blåst elegant forbi, klodens Co2 utslipp økte i 2017.

https://www.nrk.no/nordland/drastiske-endringer-i-arktis_-_-na-forsvinner-ogsa-vinterisen-1.13995159

Som artikkelen i Teknisk ukeblad fra 2006 fortalte vinterisen i Arktis smelter med rekordfart, men for all del NRK, legg det frem som noe nytt overraskende og positivt.

https://www.tu.no/artikler/arktisk-is-smelter-i-rekordfart/324740

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post705