Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

La oss få dette avklart, det er ikke 30 år siden.

April 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, April 16, 2018 19:57:07

“Nå har den nederlandske delen av miljøvernorganisasjonen Friends of the earth varslet at de vil gå til søksmål mot Shell, med mindre oljeselskapet legger om forretningsstrategien i løpet av åtte uker”, skriver Dagbladet.no. Som Friends of the earth, uttaler har Shell sittet på en rapport i 30 år som advarer mot effekten av klimagassutslipp uten at de har kommet med tiltak for å begrense utslippene.
Et søksmål som føyer seg inn i en lang rekke med søksmål rettet mot oljenæringen, søksmål som prøver og synliggjøre kostnader knyttet til klimagassutslipp.

Men det er ikke 30 år siden vi ble klar over eller så de første rapportene fra oljenæringen som omhandlet temaet “karbondioksid, global oppvarming, kostnad og fremtiden”.
På begynnelsen av 80-tallet kom det en rapport fra oljeindustrien som konkluderte med at global oppvarming ville medføre en havstigning innen midten av det 21-århundret. Rapporten la grunnlaget for at oljeriggene ble bygd høyere enn før.
Exxon var klar over problemet allerede i 77, etter utarbeidelse av en intern rapport på emnet. Exxon holdt rapporten hemmelig i 11 år.
The Bell Telephone Science fra 1958 tar for seg menneskets Co2 utslipp og hva dette vil ha og si for fremtiden, den gjentar det samme som er bevist gang på gang.

Hvis vi ser bort fra alle rapportene oljeindustrien har undergravet, de siste 60 årene. Klarer vi å se gjennom all forvirrende misledende fabrikkerte rapporter som oljeindustrien og oljenæringen har kommet med.
Vet vi i dag at det var den svenske forskeren Svante Arrhenius (1859-1927) som kom med de første advarslene om fossile brensler. Hva Co2 klimagassen ville gjøre med atmosfæren. Ja, rapporten til Svante Arrhenius tok for seg menneskeskapt global oppvarming og kom ut i 1896.

Så bare for å få dette avklart, kunnskapen om problemene knyttet til global oppvarming har vært kjent i litt mer enn 30 år. Effekten av å brenne fossile brensler har vært kjent i litt mer enn 30 år. Ja, hele definisjonen, Co2 medfører global oppvarming, har vært kjent i litt mer enn 30 år.
Statoil, Shell det være seg Hydro, BP, Exxon eller et annet oljeselskap, har de og vil de også fortsette i fremtiden med å undergrave enhver rapport som omhandler emnet.

https://www.dagbladet.no/nyheter/truer-shell---i-30-ar-har-de-visst-at-de-skaper-klimaendringer/69705524

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post710