Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Hva F... hjelper det da?

April 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Sat, April 21, 2018 16:59:40

Norges Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har samlet omkring 60 aktører som skal se på muligheten for fase ut sugerør, kaffelokk og engangsbestikk i plast. “Minister Elvestuen har fått nok”, som Dagbladet skriver så flott.

Det finnes rundt 2100 vrak langs Norges kyst, mange av disse utgjør en enorm miljøtrussel. Ubåter med blybatterier, hydraulikkolje og diesel. Skipsvrak med råolje og plastikk.
Oljeplattformen Aasta Hansteen blir i disse dager slept på plass.
Norge er per dags dato det største imperiet på offshore olje. Gjennom vår oljeaktivitet (også kalt velferd), øker vårt miljøutslipp til nye høyder, Norges samlede Co2 avtrykk blir enormt.

Men ta det helt med ro, Norges Klima- og miljøminister er lei av engangs plast. Det hjelper masse. Verdens korallrev er på vei til å kollapse som følger av vårt økende Co2 utslipp. Det er anslått at verdens korallrev vil være borte om 10 år. Men ta det helt med ro folk, Elvestuen skal sørge for at vi slutter med sugerør av plast.

Jeg får lyst til å spy av uvitenheten til vår ministere på tinget. Våre gamle hvalfangst stasjoner i sørishavet står fortsatt forlatt, men ikke ryddet opp. Her ligger det mengder med utstyr, alt fra oljefat til fangstutstyr, men vi tar ikke ansvar for dette. En enorm mengde med avfall som ikke blir håndtert, som har fri tilgang til havet. Et hav vi vist nok er bekymret for, skal vi høre på minister Elvestuen.

https://www.dagbladet.no/mat/ministeren-har-fatt-nok-onsker-storoffensiv-mot-plast/69723769

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post712