Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Vår luft, vårt liv.

April 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, April 29, 2018 19:24:59

Men bare fakta. Vår luft, kaldt atmosfæren, som består av en lang rekke med forskjellige gasser, livsviktige gasser sådan, finner vi en liten konsentrasjon av gassen kalt karbondioksid betegnelse Co2. Denne har en konsentrasjon på 0.04% per dags dato. Dette er ca 0.002% mer enn det som er ønsket nivå. Vi måler Co2 gassen i en ppm verdi (parts per million). Per 28. april 2018 ligger denne verdien over 410 ppm, ønsket ppm verdi for Co2 er 330-350. Sist gang vi var på dette nivå var en gang på midten av 80-tallet.
Co2 er en vekst gass for grønne planter, men må ikke overskride en ppm verdi på 350. En ppm verdi over 350 og Co2 gasse går fra å være en god hjelper til å bli en dødelig gass. Igjen riktig verdi er på rundt 340 ppm og ikke den vi har i dag.
Med en ppm verdi på 410 kommer økosystemet vi er tilpasset til ut av balanse og vi får et ikke ønsket klima på kloden.
En økning av Co2 konsentrasjonen i luften medfører havforsurning og oppblomstring av alger i havet. Med et surere verdenshav som har mer algevekst går nivåene av luft ned og havet dør, kort forklart.
Verdenshavene dekker 70% av klodens overflate og er svært viktig for oss, pattedyr som lever på land. Uten et velfungerende hav som renser luften vi puster, får vi en atmosfære vi ikke er tilpasset. Igjen konsentrasjonen av Co2 gass skal ligge på under 0.04%, i atmosfæren, kalt vår luft. Vi er over på den delen av skalaen som ikke er bærekraftig for oss. En økt konsentrasjon av Co2 vil gå utover matproduksjonen vår, den vil også medføre en lang rekke med sykdommer i form av luftveisproblemer.
Co2 har den egenskap at den blir i klodens kretsløp i 1000 år, så den Co2 gassen jeg slipper ut i dag bli værende i 1000 år fremover. Noe man kan tenke på nå som sommerens ferietur skal bestilles og planlegges, en flytur som kommer til å bli i klodens kretsløp de neste 1000 årene.

https://www.dagbladet.no/tema/disse-turistperlene-er-i-ferd-med-a-bli-rasert/69716649

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post716