Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Vår femtid, vårt hav

April 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, May 01, 2018 16:12:32

Dagbladet.no har en lengre artikkel i dagens nettutgave om Great Barrier Reef, verdens engang største korallrev utenfor kysten av Australia. Det blir i disse dager avsatt 3 milliarder for å redde restene av revet.
Artikkelen tar for seg utfordringen korallrevet står overfor, Bleaching (som en direkte følge av varmere hav, mister korallene fargen sin og dør, kort fortalt), forsøpling og forurensing.

Ikke for at det er noe direkte galt med artikkelen, men la meg bare rette litt på faktaen i artikkelen, så vi ikke lurer oss selv.
Den største trusselen er global oppvarming, gjennom vårt evige økende klimagassutslipp, den største være seg karbondioksid Co2 har gjennomsnittstemperaturen økt med +1 grad.
Den nordlige delen av Great Barrier Reef har en blekning’ grad på 95% og økende. Denne delen er ferdig. De som jobber med korallrevet jobber intenst med å krysse og finne koraller som tåler en høyere temperatur i et desperat forsøk på å utsette det som nå ser uunngåelig ut, en total død av revet.
Det er 10 år igjen med Great Barrier Reef, ikke 50 år som Dagbladet referer til. Vi har 10 år på oss å fikse problemet eller så er det “game over”.
Vi er på +1 grad global oppvarming og “bleachingen” har ikke bare skadet revet, +1 grad har tatt liv av verdens viktigste korallrev.
Filmen Finding Nemo, fra Pixar og Disney, fra 2003, er en miljøbasert film for å vise hva vi gjør. Den svært populære animasjonsfilmen fra 2003 belyste problemet, det er 15 år siden.

The Great Barrier Reef, er en av verdenshavenes viktigste kilder til alt liv i havet, uten denne gro plassen for fisk, hval, havskilpadder og alt annet som lever i havet er det “utømmelig” havet ikke bærekraftig. Det er ikke snakk om 70 000 arbeidsplasser i Australia som artikkelen fremhever, det berører oss alle.

Planeten Tellus, Gia, vårt hjem, jorden, den engang blå planet, er dekket av 70% hav. Vi er på vei til å ødelegge 70% av kloden vi bor på, tror du at det er fornuftig på noen som helst måte? Svare er: Nei, hvis du lurte. Denne totale ødeleggelsen av vårt hjem er en direkte årsak av vårt overforbruk og forbruk av fossile brensler. Vi lever på 1.klasse ombord på båten Titanic, og vi vet alle hvordan det gikk.

https://www.dagbladet.no/nyheter/vil-redde-verdens-storste-korallrev-med-tre-milliarder---ikke-i-naerheten-av-nok/69755908

Goddagmann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post717