Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Palmeoljens konsekvens

Mai 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, May 14, 2018 20:38:33

Norge har brukt over 1 milliard kroner på å bevare regnskogen i Kongo, men mesteparten av pengene har gått til administrasjonen. Og artikkelen på NRK.no renner ut i en unskyldene tone hvor man skylder på alt annet enn årsaken til hvorfor regnskogen hugges ned.

Regnskogfondet sier det best med kampanje overskriften “Game over, for dyrene i regnskogen”.

Hogsten av regnskog fortsetter å øke i omfang og tempo som en direkte følge av vårt stadig økende forbruk. I Norge satser vi tungt på palmeolje som et miljøtiltak, biodiesel kaller vi det. Mer passende navn hadde vært regnskogdiesel.
Problemet er at vi må slutte med fossile brensler, noe vi ikke vil, så da kom vi opp med det genialet tiltaket biodiesel. Biodiesel er dyrket diesel ofte basert på palmeolje. Og der kommer baksiden av sydenturen, siden Norges Co2 utslipp må ned og folket vil fly, sitter vi igjen med to løsninger, kvotehandel og biodiesel. Begge tiltakene er 100 % bortkastet uten noen form for miljøeffekt, men det er et tiltak så du kan føle deg bedre når du velger å fly til Paris for shopping.

Så med andre ord, det er ikke administrasjonen, det korrupte Kongo eller manglende organisasjon som krever at vi hugger ned regnskogen i rekordfart, det er deg og meg som velger å fly til New York på shopping og champagne.

https://www.nrk.no/urix/kritikere-mener-mesteparten-av-pengene-i-norges-skogsatsing-i-kongo-har-gatt-til-administrasjon-1.14047231

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post722