Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Mine solbriller, av plast

Mai 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, May 16, 2018 22:30:01

Så en av verdens største plastprodusenter Statoil skifter navn til Equinor.
Med fokus på vårt økende problem med plast er det greit at vi avklarer et par ting.
Alt du noen gang har eid som har vært eller er produsert av plastikk kommer til å overleve deg med +1000 år. All plastikk som hittil i menneskets historie har blitt produsert finnes den dag i dag. Den lille prosenten med plastikk som har forsvunnet gjennom brann har gått over til gass, hovedsakelig Co2, en klimagass som kommer til å være i klodens kretsløp i 1000 år.
Plastikk består av en lang rekke miljøgifter. Og Norges oljeproduksjon er en av de større bidragsyterne til dette. Hvor på Norges regjering holder seg svært tilbakeholdne når det kommer til spørsmålet om å forby plastikk (poseavgiften ol), for dette gir utslag på bunnlinjen til den norske statskassens inntekter (populært kalt norsk velferd).

Det er en allmen oppfatning at Co2 er en vekt gass for grønne planter, trær busker etc. Da burde det være en økende produksjon av trebaserte produkter, siden vi har en økning av skog som følger av at vi har en økt konsentrasjon av Co2 i atmosfæren. Men dette har vi ikke.
Noe som gir meg et tankekors når det kommer til vår holdning til plastikk og vårt stadig økende forbruk.

Vi lever ikke lenger i den industrielle tidsalder, vi lever i “plastalderen”. En (plastalder) tidsepoke som kommer til å overleve oss, mennesket, det vise mennesket, homosapiens.

https://www.nrk.no/rogaland/statoil-er-historie-_-navnebytte-klubbet-gjennom-1.14051358

Plastmann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post723