Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Befolkningsvekst, er det NRK prøver så klønete å si.

Mai 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, May 23, 2018 20:01:01

Ja, SSB har lagt frem tallene om Norges befolkningsvekst for årets første kvartal og vi går i pluss med 7159 mennesker siden årsskifte.
5500 innvandrere (her er det 13300 innvandrere minus 7800 utvandrere) og 1659 fødselsoverskuddet (her ligger det alle som er født minus alle som har død i perioden).

Innvandrere fra Syria står for en tredel av nettoinnvandring med 1600 personer. Fra Polen og Litauen kom det om lag 400 personer fra hvert land. Fulgt av Eritrea med 300 personer.

https://www.nrk.no/norge/laveste-fodselsoverskudd-i-norge-siden-1985-1.14052398

En faktura vi må ta som følger av vår evig jakt på olje og salg av våpen. Liker du ikke utviklingen med polske arbeidere i Norge må du ta det opp med våre politikere, en effekt av at staten skal ta det billigste anbudet hver gang.
Liker du ikke at vi må ta imot syriske flyktninger, vel takk NATO’ generalsekretær Jens Stoltenberg, takk AP for bombingen av Libya og vår bistand i Irak.
Men ikke bebreid innvandreren uansett om personen kommer fra Eritrea eller Syria.
Vi har ødelagt land som Afghanistan og effekten av vår fredsbombing her blir synlig.

Så når NRK da velger å ha overskriften: “Innvandringen tre ganger høyere enn fødselsoverskuddet”, er jeg svært usikker på hva som ligger bak valget av overskrift, fremmedfrykt eller informasjon, for artikkelen har kun tall og er ikke representativ for overskriften tunge skygge.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post726