Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

To(r)sken er servert

Dagens beste, januarPosted by Goddagmannokseskaft.org Tue, January 07, 2014 19:18:06

Jeg er begeistret over redaksjonen hos NRK. Dagen i dag gir oss 1 sak med 2 vidt forskjellige artikler levert samtidig av NRK, begge sakene omhandler havet og problematikken rundt global oppvarming.

I artikkel 1, kråkebollenes retrett etter som havet blir varmere. Etter 40 års herjinger langs Norges kyst, kan det se ut som kråkebollene ikke liker at havet blir varmere. http://www.nrk.no/nordland/krakebollene-pigger-nordover-1.11454019

Artikkel 2, er at vi nå går inn for å utrydde torske-bestanden i Norge. Vi fjerner i første rekke begrensninger på fangst for båter under 11m. Leder i Norsk Fiskerlag Kjell Ingebrigtsen er forundret over at større båter ikke får økt kvote. http://www.nrk.no/sapmi/ingen-begrensning-pa-antall-torsk-1.11447573

Begge artiklene legges frem som positive saker. Vel, at kråkebollen trekker seg tilbake er jo «bra» det, men nå åpner vi bare ny områder nordover som har vært for kalde før, som de kan beite på. Dette gjør den på grunn av varmer hav, som ikke er veldig positivt med tanke på noe annet en bade temperaturen for oss. Og med varmere hav, trekker torsken nordover, du får ikke torsk i varmer strøk, det er derfor torsken holder seg i nord, den lever i kaldt vann. Så når vi da jubler over at vi øker kvotene på torsken er dette uten tanke på fremtiden, ikke bare er vi ute etter torsken med båtene våre men vi driver en intens jakt på å bli kvitt den gjennom global oppvarming. Den globale oppvarmingen får vi av økt bruk av fossilt brensel som vi naturlig vis vil øke med flere fiskebåter som ikke trenger og ta hensyn til kvoter etc. Med økt opptak av fisk kan vi øke eksporten av fisk også som igjen vil øke forurensingen som igjen vil øke temperaturen i havet. Så når NRK legger frem at en eller annen fisker i nord er engstelig for torskeprisene, er det med en hvis humor de må ha tatt med dette i artikkelen sin for er det en ting torsken kommer til å gjøre over tid er å øke i pris, etter som tilkomsten av den minker vil prisen øke.

Så det er ikke uten grunn at jeg er begeistret for redaksjonen hos NRK.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post77