Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

En skjult fortjeneste

November 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, November 19, 2017 19:42:59

Det hersker stor usikkerhet rundt statens fortjeneste når det kommer til Goliat-feltet. Den siste tiden har det dukket opp informasjon som har avdekket en del “falsk” informasjon om når Goliat-feltet kan bli lønnsomt. Det er det italienske firma Eni som står for drift av Goliat og viser til egne beregninger som sier at Eni går i null 2022, basert på en oljepris på 50 dollar fatet.
Utbyggingen av Goliat-feltet har blitt dyrere enn først antatt, 22 milliarder dyrere og det var før plattformen Goliat ble forsinket og dyrere. Etter åpning av Goliat har Eni vært forfulgt av sikkerhetsproblemer som har medført at plattformen er stengt.

Ja, det kan se ut som det er stor usikkerhet rundt fortjenesten på Goliatfeltet, WWF har beregnet tapet til staten til å bli 10 milliarder og de får støtte av Knut Einar Rosendahl ved Handelshøyskolen NMBU. Knut Rosendahl mener feltet vil gå 12 milliarder i underskudd når oljen er pumpet opp.

https://www.dagbladet.no/nyheter/nytt-regnestykke-hevder-staten-vil-tape-ti-milliarder-pa-skandaleplattformen-goliat/68892561

Det er helt klart noen som tjener penger på Goliat-feltet, hvem blir spørsmålet som bør stilles, hvis den norske stat taper penger og Eni ser det som et null fortjeneste prosjekt frem til 2022 før alle problemene med forsinkelser, økte kostnader og drift stans er tatt med. Vi vet derimot at alle disse milliardene som er investert i Goliat-feltet har gått til noen og da burde staten se på dette før de vurderer å åpne nye vanskeligere oljefelt lenger nord. Regjeringen vil åpne nye felt for oljevirksomhet før vi engang klarer å gjøre eksisterende felt lønnsomme, under unnskyldningen “norsk-velferd”, det er ikke velferd det er tap av velferd. Tjener du ikke penger på det du driver med, koster det deg penger og da har du mindre penger å bruke på veier, sykehus, barnehager og ja norsk-velferd.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post644

En takk for utført jobb, Nina Jensen

November 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, November 16, 2017 19:58:13

Da er miljøaktivist, miljøarbeider og søster til finansminister Siv Jensen i ny jobb. Nina Jensen har nå avsluttet sin jobb hos WWF og gått over i ny stilling hos Kjell Inge Røkke. Nina Jensen skal fremover jobbe med Røkkes nye forsknings båt. I sommer ble det klart, Norges fremste fisker har sett at det er et problem rundt vår forvaltning av havet og har bestemt seg for å forske mer på hvordan vi skal behandle havet, dette er et mye omdiskutert prosjekt og da er det en gledelig nyhet at Røkke har fått Nina Jensen med på laget.

Nina Jensen er i dag omtalt i NRK på grunn av klimatoppmøte i Bonn. 2017 ligger ann til å bli et rekordår, Co2 utslippene øker, det er et rekordvarmt år og FN advarer mot 3 grader global oppvarming innen dette århundrets slutt.
Men vi velger i denne sammenheng å ønske Nina Jensen lykke til i ny jobb og håper på spennende nyheter fra jobben på Røkkes nye forskningsskip.

https://www.dagbladet.no/nyheter/nina-jensen-slutter-i-wwf--begynner-hos-rokke/68837556

https://www.nrk.no/norge/har-ventet-med-a-bli-gravid-pa-grunn-av-klimautfordringer-1.13777437

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post643

En nedgang på 40% i slakteklar rein på et år.

November 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, November 14, 2017 19:52:09

Det er NRK som melder om den ekstremt dårlig sesongen for reinen. Det er det dårlig været som får skylden for så mange avmagrede dyr. Sommeren kom sent og ga liten tid for at reinen skulle spise seg fete før høstens slakting og vinter. Mattilsynet har blitt nødt til å avlive rein som er så avmagret at de lenger ikke betraktes som menneskemat. Og fylkesmannen i Finnmark Trond Aarseth tror det er en kombinasjon av dårlig beiteforhold og for mange rein som nå gir utslag. Om det er for mange rein i distriktet blir avklart når det nå skal telles rein i distriktet.

https://www.nrk.no/finnmark/over-200-rein-var-sa-avmagrede-at-de-matte-avlives-1.13777622

Det er rart med det, men hver sommer hører vi om kongeørnen og hvor mange rein den tar i Finnmark, er det egentlig noe problem? Når vi nå har kommet oss gjennom en høst preget med sykdom hos villreinen som har medført masse avlivning av villrein og nå bare problemer med tamreinen på grunn av dårlig beitemuligheter og for mange rein om gresset denne sesongen. En nedgang på 40 % i tamrein som kan brukes til menneskemat som følger av klimaforandringer og det er kongeørnen som er problemet.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post642

Smålighet kjenner ingen grense

November 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Sat, November 11, 2017 17:57:00

Så MDG mottar personlige trusler på grunn av deres miljøpolitikk. Jeg har ikke stemt MDG, men hadde det vært valg i dag ville jeg stemt på de, som et direkte svar på det som minner om en heksejakt. Det å komme med trusler mot et annet menneske er ikke ytringsfrihet, ytringsfrihet er noe annet enn personlige trusler. Jeg kan ønske at et menneske ikke hadde stillingen, jobben eller vervet personene har, men jeg kan ikke true personen ut av jobben hun eller han gjør. Her må jeg stole på demokratiet vi lever i. Det MDG er utsatt for hører ikke hjemme i et moderne vestlig demokrati. Vel, det hører ikke hjemme noe sted. Det å true et annet menneske fordi det har blitt dyrt og vanskelig å kjøre bil i egen by som følger av politiske vedtak som er bestemt gjennom flertall er dumt, det viser bare mangel på forståelse og kunnskap for hvordan lande man lever i styres.
Så det vi må spørre oss om er: Vil vi leve i et land hvor det er greit og true medmennesker fordi vi er uenige eller vil vi ta avstand fra dette?
Er du uenig med politikernes vedtak må du dessverre å si det men bli involvert, ta del, melde deg inn i et parti og ta til gatene, kreve mer av dine lokale politikere, men ikke komme med trusler. Jeg regner med at personen eller personene som har kommet med truslene mot MDG har et relativt bra liv siden de har råd til bil og tar seg tid til og komme med trusler mot norske politikere. Det viser også manglende intelligens, kanskje de skal saksøke skolen de gikk på siden de helt klart ikke har fått den mengden med informasjon de trenger for å fungere i et moderne vestlig demokrati.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post641
Next »